Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Technika pro měření teploty

číslo 3/2006

Technika pro měření teploty

Měření teploty je nejčastěji se vyskytující měřicí úloha v průmyslu vůbec. Ať se podíváme na jakékoliv odvětví, téměř všude se nacházejí místa, kde je nutné měřit teplotu. Požadavky na měření teploty se ovšem případ od případu velmi liší. Z tohoto důvodu nabízí firma Camille Bauer obsáhlý program techniky pro měření teploty od čidel teploty, přes převodníky až po displeje a jednotky pro další zpracování měřených hodnot.

Čidla teploty

Výrobní program společnosti Camille Bauer zahrnuje nejrůznější typy čidel teploty. Z hlediska konstrukce jsou to čidla pro montáž do plášťových teploměrů, čidla s kabelem, teploměry pro montáž do drážky a další. Jako snímací prvek lze použít standardní odporové senzory (Pt100, Pt1000 atd.), termočlánky (typy B, E, J, K, L, N, R, S, T) nebo speciální senzory (např. Pt10, Pt25, Pt46, Ni100 atd.). K technologickému zařízení se mohou čidla připojovat závitem nebo přírubou. Vyrábějí se zásuvná čidla k zabudování do teploměrné jímky, stejně jako čidla s přivařenou jímkou. K dispozici je i varianta s upínacím páskem. Speciální procesní připojení se dodávají pro čidla určená pro potravinářství, farmacii nebo biotechnologie (clamp, Varivent, Neumo, DIN 11 851 atd.) a na přání lze čidlo vybavit i jakýmkoliv jiným typem připojení.

Obr. 1.

Obr. 1. Převodníky teploty Sineax

Společnost Camille Bauer dodává také čidla teploty „na míru„. Například pro měření teploty taveniny skla se používá speciální provedení čidla s ochrannou jímkou z ušlechtilého kovu. Některé aplikace vyžadují použít čidlo se dvěma senzory teploty; ani to není pro společnost Camille Bauer žádný problém. Pro již zmíněné použití v potravinářství a farmacii musejí být čidla vyrobena ze speciálních materiálů, např. oceli 316L (podle německého značení DIN 14435; „chirurgická“ korozivzdorná ocel). Dodávají se i čidla teploty určená do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Převodníky teploty

Pro vyhodnocování, konverzi a další přenos signálů z čidel teploty nabízí firma Camille Bauer široké spektrum převodníků teploty různých konstrukcí (obr. 1).

Převodníky do hlavice se montují přímo do hlavice snímače teploty (hlavice typu B podle DIN 43 729). Signál čidla, tj. termočlánku nebo odporového teploměru ve dvou-, tří- nebo čtyřvodičovém zapojení, se převádí přímo na analogový signál 4 až 20 mA, popř. s protokolem HART, nebo se údaj o měřené teplotě předává nadřazenému systému prostřednictvím sběrnice Profibus-PA. Převodníky jsou volně programovatelné a parametrizovatelné.

Takzvané inteligentní svorky jsou přípojná místa s převodníky vhodnými pro dvouvodičové zapojení čidel teploty. Instalují se buď přímo na technologické zařízení, nebo do skříňových rozváděčů. Jejich velmi malé rozměry šetří místo při instalaci a přitom tato zařízení zajišťují možnost zpracovat co největší počet signálů v minimálním prostoru. I zde je k dispozici stejný rozsah funkcí jako u převodníků do hlavice.

Převodníky teploty pro montáž na lištu se montují přímo do skříňového rozváděče a jsou určeny pro čtyřvodičové zapojení. Měřenou veličinu a měřicí rozsah lze naprogramovat pomocí PC. Všechny přístroje jsou zásadně galvanicky odděleny a všeobecně k dispozici i v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex). Pouzdro převodníku je z mechanicky velmi odolného a nevznětlivého polykabonátu (Lexan). K dispozici jsou i dvoukanálové převodníky.

Výhody přístrojů „v kostce„

Výhodou představených přístrojů je jednoduchá manipulace a uvedení do provozu. Další výhodou je úspora skladových položek díky možnosti programování. Dále je možné uvést jednoduchou parametrizaci a bezpečnost. V neposlední řadě je výhodou univerzálnost převodníků, které jsou k dispozici s napájením ve všech běžných rozsazích.

Radka Alexová,
GMC – měřicí technika, s .r. o., Blansko

GMC – měřicí technika, s. r. o.
Fügnerova 1a
tel.: 516 410 905-6
fax: 516 410 907
e-mail: gmc@gmc.cz
http://www.gmc.cz