Aktuální vydání

celé číslo

03

2020

Veletrh Amper

Fórum automatizace a digitalizace

celé číslo

Technika čtvercových pólů umožňuje zvýšení produktivity při povrchovém broušení

Magnetické upínací desky s paralelními, čtvercovými a radiálními póly SCHUNK MAGNOS zaručují při broušení spolehlivé upnutí obrobků a jejich rychlou výměnu. Například desky se čtvercovými póly umožňují ve srovnání s konvenčními řešeními s technikou paralelních pólů zvýšit produktivitu až o 200 %. Dosahuje se toho pohyblivými pólovými nástavci, které zajišťují homogenní upnutí bez deformací. Lze tak na jedno upnutí brousit ploché obrobky s rovinností a rovnoběžností ploch v řádu mikrometrů. S deskami se čtvercovými póly Magnos není již třeba díl několikrát přebrušovat, opakovaně upínat nebo složitě podkládat. Aby bylo možné přizpůsobit silový účinek magnetických upínacích desek individuálně pro každý obrobek, jsou desky standardně vybaveny regulací upínací síly. Speciální konstrukce magnetické desky umožňuje obrábění kalených obrobků a jejich následné snadné sejmutí z desky. Desky Magnos se čtvercovými póly jsou vhodné pro broušení velkých ploch tenkých obrobků naplocho od tloušťky materiálu 4 mm. Díky rozměru pólů 32 × 32 mm mohou být i malé nebo úzké díly upnuty bez deformací. V případě potřeby lze desky se čtvercovými póly upnout jako doplňující upínač na již existující desky s paralelními póly. Pro správné a rychlé umístění obrobku mohou být do bočních závitových otvorů namontovány přídavné dorazy.

 
SCHUNK Intec s. r. o., tel.: +420 513 036 213, info@cz.schunk.com, www.cz.schunk.com