Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Technika ABB bude napájet a řídit protipovodňovou bariéru v Benátkách

Společnost ABB dodá moderní integrovaný automatizovaný systém napájení a řízení pro největší italskou veřejnou stavbu minulého století, jíž je projekt Mo.S.E. (Modulo Sperimentale Elettronico) – dlouho diskutovaný a nyní definitivně realizovaný projekt ochranné bariéry bránící při přílivu a přívalových bouřích zaplavení benátské laguny a s ní historického jádra města mořskou vodou.

 
Základem projektu Mo.S.E. je soustava sklopných stavidel v podobě dutých ocelových konstrukcí rozměrů od 18,5 × 20 × 3,6 m do 29,5 × 20 × 4,5 m, v klidovém stavu naplněných vodou a spočívajících v ložích vybudovaných na mořském dně ve třech průlivech do benátské laguny (obr. 1). Jestliže hladina vody při přílivu stoupne o kritických 100 cm nad běžný stav, ze stavidel se stlačeným vzduchem vypudí voda a stavidla se vztyčí, čímž během pouhých 30 min vznikne hráz odolávající zvýšení hladiny do 3 m nad běžnou úroveň. Prototyp soustavy Mo.S.E. byl zkoušen v úžině Lido v letech 1988 až 1992 (obr. 2). Poté následovala léta sporů mezi úřady, stavebními firmami, vědci a ekology. Ve výsledku byl, za spolupráce se zahraničními experty, projekt Mo.S.E. v roce 1998 označen za jediné možné řešení problému se záplavami (z ekologického, ekonomického, hydraulického a technického hlediska) a v současnosti je realizován v úplném zamýšleném rozsahu.
 
Společnost ABB získala zakázku na dodávku automatizačního systému protipovodňové bariéry v roce 2015 a na dodávku zařízení pro rozvod elektrické energie při napájení téhož v roce 2016. Celková hodnota zakázky pro ABB v rámci projektu Mo.S.E. činí více než 38 milionů amerických dolarů.
 
V dodaném integrovaném systému automatizace a napájení společnost ABB využije ke správě datových signálů z více než 50 000 zařízení a ke koordinaci celé protipovodňové soustavy podle projektu Mo.S.E koncept internetu věcí, služeb a lidí. Vedle 78 protipovodňových stavidel projekt zahrnuje také plavební komory, vlnolamy a další podpůrná zařízení.
 
Zvedání a spouštění ochranných stavidel a činnost dalších zařízení soustavy Mo.S.E. bude podle zadaných parametrů zajišťovat řídicí systém realizovaný na bázi osvědčeného automatizačního softwaru ABB Symphony Plus. Společnost ABB současně dodá integrovaný automatizovaný systém napájení celé soustavy Mo.S.E., který operátorům umožní ovládat veškerý rozvod elektřiny na dálku. Tím bude zajištěno stabilní a spolehlivé napájení celé soustavy. V souladu s podmínkami kontraktu dodá společnost ABB také rozváděče vysokého a nízkého napětí a distribuční transformátory, které budou ovládány řídicím systémem.
 
„Těsné propojení energetiky a automatizace je hlavním prvkem strategie ABB Next Level, jejímž účelem je zajistit našim zákazníkům bezpečný, spolehlivý a efektivní provoz zařízení,“ uvedl Peter Terwiesch, prezident divize Automatizace procesů společnosti ABB Group. „Tyto nové zakázky jsou dalším případem, kdy propojení věcí, služeb a lidí nejen vytváří hodnotu pro zákazníka, ale může také přispět ke zlepšení světa.“
[ABB to power and control innovative flood barrier system to protect Venice. Tisková zpráva ABB, Curych, Švýcarsko, 4. dubna 2016.]
(sk)
 
Obr. 1. Schéma uspořádání a funkce stavidel Mo.S.E. (zdroj: ABB)
Obr. 2. Stavidla Mo.S.E. v ověřovacím provozu v úžině Lido (zdroj: ABB)