Aktuální vydání

celé číslo

05

2021

Perspektivy automatizace, umělá inteligence v automatizaci; prostředky automatizace v době lockdownu
celé číslo

Technická konference při veletrzích PRAGOREGULA a EL-EXPO<BR />v roce 2001 na www.pragoregula.cz

Automa 8/2000

Sk

Technická konference při veletrzích PRAGOREGULA a EL-EXPO
v roce 2001 na www.pragoregula.cz

Ve dnech 6. až 9. března se na Výstavišti v Praze 7 uskuteční 23. ročník mezinárodního veletrhu měřicí a regulační techniky PRAGOREGULA 2001 zároveň se čtvrtým ročníkem veletrhu automatizační techniky a elektroniky EL-EXPO 2001.

Po dosavadních úspěšných pěti ročnících technické konference konané v rámci doprovodného programu uvedených veletrhů se pokračování této akce připravuje i pro rok 2001. I nadále je hlavním cílem umožnit odborné veřejnosti, aby spojila návštěvu kteréhokoliv z veletrhů PRAGOREGULA, EL--EXPO, PRAGOTHERM a FRIGOTHERM, souběžně konaných na Výstavišti, s účastí na odborných přednáškách přibližujících aktuální trendy vývoje v oboru automatického řízení.

Výrazným organizačním posunem v přípravě doprovodného programu veletrhů je letos poprvé zřízená vlastní webová stránka www.pragoregula.cz, jež otevírá možnost rychlé interaktivní komunikace v etapě přípravy programu i později při tvorbě tištěných materiálů.

Jako první počin je na uvedené stránce nabídnuta v podobě ankety zpětná vazba od účastníků letošní konference, popř. zájemců o účast na ní, k jejím organizátorům. Zaslané odpovědi poslouží k dalšímu profilování konference především podle potřeb pracovníků z průmyslové praxe.

Prostřednictvím stránky www.pragoregula.cz se samozřejmě lze také přihlásit, byť předběžně, k aktivní i pasivní účasti na konferenci v roce 2001. Co se týče skladby programu, předpokládá se, po letošním velkém úspěchu kursů poskytujících rychlou informaci o nových pojmech a prostředcích řídicí techniky (tutoriálů), že zůstane v podstatě zachována. Pomoci najít samotná jednotlivá témata užitečná pro všechny zájemce může nyní snadno každý z  čtenářů této informace. Využijte této možnosti – pomozte sami sobě!