Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení – DIAGO 2017

Na přelomu ledna a února se v hotelu Devět Skal na Vysočině konala již 36. mezinárodní vědecká konference DIAGO 2017.

Vlastní konferenci předcházelo setkání osob certifikovaných na funkci specialista vibrační diagnostiky. Konference Diago 2017 se zúčastnili nejen specialisté z Česka a Slovenska, ale též velká skupina odborníků z Polska: z průmyslového Slezska a přímořského Gdaňska. Jejich příspěvky představovaly významné odborné obohacení jednání.

Zaměření přednášek kromě tradičních oborů měření, diagnostiky, vibrací, mazání a mazacích systémů, tribodiagnostiky, elektrodiagnostiky, ustavování strojů a soustrojí a termografie zahrnovalo i témata související s iniciativou průmysl 4.0: souvislosti a možnosti využití internetu v prediktivní a preventivní údržbě a zvláště otázky lidských zdrojů, požadavky na vědomosti a znalosti jak obsluhy strojů a zařízení a jejich údržby, tak odborníků, kteří budou metodiku údržby a její realizaci následně řešit.

Velmi pozitivně byla přijata skutečnost, že prezentace firem a sponzorů akce probíhaly samostatně ve vlastním sále. Tento přístup dával poměrně velký prostor k diskusím a představení novinek v oboru.

Konference Diago 2017 mimo svou prezentační část využila disponibilní čas a přítomnost členů k uspořádání jednání výroční členské schůze Asociace technických diagnostiků ČR, z. s.

O potřebnosti a důležitosti akce v oboru technické diagnostiky svědčí hojná účast odborníků ze všech oblastí techniky, z akademické půdy i ze strany dodavatelů technických prostředků a koncových uživatelů.

Celou akci organizačně zajišťovaly ATD ČR a katedra výrobních strojů a konstruování FS VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Radim Adam