Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení

Již 37. ročník mezinárodní vědecké konference DIAGO® 2018 s podtitulem Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení se konal v závěru ledna 2018 v hotelu Devět Skal ve Sněžném-Milovech, tedy v nádherném koutu Vysočiny. Ke „skromnému“ tvrzení, že byl uplynulý ročník konference úspěšný, mě snad opravňuje jak vysoká účast, kdy se konference společně s organizátory zúčastnilo přes 180 osob, včetně významného zastoupení kolegů z Polska a ze Slovenska, tak ohlasy samotných účastníků po ukončení.

Na organizaci celé akce, která probíhala pod záštitou prof. RNDr. Václava Snášela, CSc., rektora VŠB-TU Ostrava, doc. Ing. Ivo Hlavatého, Ph.D., děkana Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava, a doc. Dr. Ing. Ladislava Kováře, vedoucího katedry výrobních strojů a konstruování FS VŠB-TU Ostrava, se tradičně podílely Asociace technických diagnostiků ČR, z. s., a katedra výrobních strojů a konstruování Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava. Nedílnou součástí konference bylo setkání osob certifikovaných pro funkci „specialista vibrační diagnostiky“, které se konalo den předem.

Jako obvykle měla konference svou pracovní, avšak také společenskou část. V té pracovní zaznělo mnoho odborných přednášek, ve kterých účastníci prezentovali nejen samotné problémy, které se v provozu jimi sledovaných strojních zařízení objevují, ale zejména možnosti jejich praktických řešení vedoucích celkově k minimalizaci výpadků ve výrobě a k dosažení vysoké provozní spolehlivosti.

Mnoho přednášek bylo věnováno diagnostice jak spalovacích motorů, od běžných po lodní, tak elektromotorů. Řešily se spojovací prvky technických soustav, souososti hřídelí nebo využití moderních metod, např. termovize, v praxi.

Neformální části vévodilo hlavně dobré jídlo a pití, včetně již téměř tradiční ochutnávky dortů, do kterých se mnoho účastníků vysloveně zamilovalo. Firemní účastníci využili možnost udělat během večera reklamu vlastní firmě a bohatě přispěli do pořádané tomboly, která dále zpestřila celý diskusní večer.

Zmíněná spokojenost účastníků pořadatele nejen těší, ale také zavazuje. Proto již nyní pilně připravují následující ročník konference s číslovkou 38 a s označením DIAGO 2019. A dobrá zpráva nakonec: na základě kladných ohlasů zůstane konference také v roce 2019 na Vysočině. DIAGO 2019 se bude konat 29. až 30. ledna 2019. Zájemci o bližší informace je najdou na stránkách Asociace technických diagnostiků: www.atdcr.cz.

Radim Adam