Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

TD 2006 – Diagon 2006: diagnostika, spolehlivost, bezpečnost

číslo 2/2006

TD 2006 – Diagon 2006: diagnostika, spolehlivost, bezpečnost

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Vysoké učení technické v Brně, Český národní komitét IMEKO a Academia Centrum UTB (AC UTB) pořádají 11. května 2006 ve Zlíně 29. mezinárodní konferenci s výstavou TD 2005 – Diagon 2005 se zaměřením na:

  • technickou diagnostiku (aktuální otázky údržby strojů a zařízení, diagnostické přístroje a metody, diagnostika v distribuovaných systémech, inteligentní systémy, modelování a simulace, prediktivní diagnostika, ekonomické přínosy diagnostiky atd.),

  • spolehlivost (teoretické otázky spolehlivosti, bezporuchovosti a udržovatelnosti; matematické nástroje, modelování a analýzy spolehlivosti; systémy údržby; provozní spolehlivost; standardizace ve spolehlivosti; systémy managementu a ekonomické aspekty spolehlivosti; spolehlivost a bezpečnost atd.),

  • bezpečnost (teoretické otázky a aplikace metod bezpečnostního inženýrství; použití matematických nástrojů v bezpečnosti, modelování úniků; legislativa v bezpečnosti – Seveso I, II; ATEX; hodnocení rizik; bezpečnost práce atd.).

Uzávěrka příjmu příspěvků je 20. března 2006. Podrobné informace lze nalézt na http://www.diagon.utb.cz

(ed)