Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Také v potravinářství bez kabelů

Bezdrátové přenosy dat nacházejí v průmyslové automatizaci stále širší uplatnění a výjimkou není ani oblast potravinářství. Jaké jsou typické úlohy, kde najde nová technika využití, podle konzultantské společnosti Frost and Sullivan?
 
Za prvé jsou to balicí stroje a linky. Odhaduje se, že přibližně 50 % nákladů na potraviny je spojeno s jejich balením. Využití bezdrátových přenosů dat umožní balení zefektivnit a omezit ztráty. Současně zvyšuje flexibilitu balicích zařízení při změně vyráběného sortimentu. Typickými úlohami jsou robotická paletizace zboží, měření rozměrů výrobků před balením nebo řízení pohybu ramene manipulátoru při balení zboží.
 
Bezdrátovou komunikační techniku lze využít i pro přenos měřených hodnot teploty, tlaku, vlhkosti, pH atd. např. při fermentaci, sterilizaci nebo pasterizaci. Oblastí, kde bezdrátové přenosy dat přinesou velké úspory, je také sledování teploty při čištění zařízení metodou Clean In Place (CIP).
 
Bezdrátové přenosy dat významně ulehčují údržbu v případě, že jsou aktuální data z bezdrátových snímačů přenášena do přenosného počítače nebo PDA, které má s sebou servisní pracovník v provozu.
 
Zvláštním typem bezdrátové komunikace je určování polohy pomocí GPS. Lze tak např. určovat polohu kontejneru se zbožím a současně zaznamenávat čas a teplotu nebo jiné významné veličiny pro dokladování, že při dopravě byly dodrženy skladovací podmínky, popř. kdy a kde dodrženy nebyly.
 
Možnosti využití bezdrátových přenosů dat v potravinářství jsou velmi rozsáhlé. Obor je ale typický spíše konzervativním přístupem k nové technice. Společnost Frost and Sullivan očekává, že počet způsobů použití bezdrátové komunikační techniky v potravinářském průmyslu v nejbližších letech poroste, avšak pomalejším tempem než v jiných odvětvích.
[SHANBAGARAMAN, K.: Food and Beverages Industries Go Wire Free. Frost and Sullivan, 2009.]
(Bk)