Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Systémy Yokogawa Centum CS3000 se prosazují také v České republice a Slovenské republice

číslo 8-9/2004

Systémy Yokogawa Centum CS3000 se prosazují také v České republice a Slovenské republice

Distribuované systémy řízení Centum CS3000 od firmy Yokogawa se prosazují také na našem trhu. Například firma Unis, kromě aplikace v běloruské rafinerii Naftan Novopolock, realizovala také projekty projekty řízení výrobny haly 33 ve společnosti Farmak Olomouc a provozu extrakce a fermentace ve firmě Ivax Opava. Firma Maring realizovala projekty komplexní automatizace v Cukrovaru Vrdy, Lihovaru BGV Hniezdne a Mlékárny Velký Medier na Slovensku.

Obr. 1.

Další aplikaci CS3000 pro řízení výroby nízkomolekulárních pryskyřic uvádí firma ZPA Industry do provozu v akciové společnosti Epispol Ústí nad Labem (společný podnik Spolchemie, a. s., a Dainippon INK & Chemicals, Inc.).

V tomto článku bude popsána zajímavá aplikace v řízení hutní výroby. Akciová společnost Vysoké pece Ostrava (majoritně vlastněná firmou ISPAT Nová Huť, a. s.) využila vlastní programátorské zdroje i know-how a v poměrně krátké době (2002–2003) úspěšně realizovala řízení vysokých pecí 1 a 2 (VP1, VP2). Řízení obsahuje přibližně 1 500 vstupů a výstupů. VP1 má zvonovou sazebnu, VP2 (viz obr.) sazebnu bezzvonovou. Řízení je rozděleno na základní technologické celky:

  • řízení zavážky, obsahující sledování stavu zásobníků materiálu a požadovaného složení z výpočtu vsázky, pásovou zavážku vážních zásobníků s propočtem doběhu pásů a korekcí surovin, vážní systém s možností cyklování materiálu vzhledem k omezenému počtu vážních zásobníků, plnění a pohyb skipu po skipové dráze,

  • řízení sazebny, obsahující zavážku dvou materiálových komor v sazebně vysoké pece, řízení přepouštění materiálu segmentovými uzávěry do pracovního prostoru pece a distribuci materiálu na pracovní kružnice pomocí řízení otočného skluzu,

  • řízení a sledování pece a kohezivní zóny – jde o monitorování a vyhodnocování tlakových a teplotních poměrů po plášti pece a v jednotlivých kvadrantech pece, sledování teplot nístěje vysoké pece a prognózy zaplnění nístěje surovým železem,

  • řízení ohřívačů větru, obsahující programové změny mezi stavem topení a foukání ohřívače větru (reverzace) a sledování a vyhodnocování tlakových a teplotních parametrů ohřívačů větru a dmýchaného větru.

Inženýrská stanice komunikuje prostřednictvím OPC (klient – server) se systémem MES dodaným společností VPO, a. s., kterému předává přibližně 280 hodnot pro další zpracování. Komunikace je obousměrná, přibližně šedesát hodnot je předáváno naopak systémem MES do řídicího systému Yokogawa.

Yokogawa – reprezentační kancelář, tel.: 595 953 967, e-mail: yokogawa@daas.cz, http://www.yokogawa.cz

Inzerce zpět