Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Systémy Siemens PLM Software poslouží při vývoji letadel Antonov

Ukrajinský státní podnik Antonov zabý­vající se výrobou a servisem letadel si vybral systémy NXTM a Teamcenter® společnosti Siemens PLM Software pro realizaci společ­ných projektů nákladní letecké dopravy s rus­kou JSC United Aircraft Corporation. Tyto projekty zahrnují výrobu dálkového letadla pro těžké náklady Antonov An-124 Ruslan a leta­dla Antonov An-70 pro středně dlouhé vzle­ty a přistání. Podnik Antonov zvolil systémy Siemens PLM Software po důkladné analý­ze. Systém NX bude využit při vývoji a kon­strukci letadel a Teamcenter bude použit pro správu konstrukčních a výrobních dat. Ten­to software byl vybrán pro svou otevřenou architekturu, schopnost integrace s různými systémy CAD a možnost přizpůsobit ho spe­cifickému zadání zákazníka. Antonov si nej­prve vyzkoušel systémy Siemens PLM Soft­ware v pilotním projektu, který zkrátil dobu potřebnou na vypracování návrhu a zvýšil produktivitu. Proto byly systémy Teamcen­ter a NX zvoleny pro vytvoření jednotné in­formační páteře pro podporu společných pro­jektů s JSC United Aircraft Corp.
 
Státní podnik Antonov byl založen Ole­gem Antonovem, předním leteckým kon­struktérem, v roce 1946. Od té doby zde bylo zkonstruováno více než sto typů a mo­difikací letadel různých tříd a pro různé úče­ly. Celkem bylo postaveno více než 22 000 letadel Antonov. V současnosti má firma Antonov velmi zkušené pracovníky, kan­celáře pro konstruktéry, rozsáhlý komplex laboratoří, továrnu pro experimenty a sériovou výrobu a leteckou zkušební základnu. To umožňuje splnit jakékoliv zadání v letec­kém vývoji, včetně certifikace, stejně jako poskytovat provozní podporu všech typů le­tadel Antonov.

(ed)