Aktuální vydání

celé číslo

05

2021

Perspektivy automatizace, umělá inteligence v automatizaci; prostředky automatizace v době lockdownu
celé číslo

SYSTEMS 2000 – ve znamení konvergence

Automa 8/2000

-sk-

SYSTEMS 2000 – ve znamení konvergence

19. mezinárodní veletrh informačních technologií, telekomunikací a nových médií SYSTEMS 2000 se uskuteční na novém mnichovském výstavišti ve dnech 6. až 10. listopadu t. r. Podle osvědčeného konceptu „veletrhů ve veletrhu“ budou veškeré expozice přehledně uspořádány do tematických okruhů Software Basics (vývoj softwaru, systémy pro řízení podniku – ERP a databázové systémy), Software Applications, Industrial Solutions, Computers, Peripherals, SYSTEMS for Channels – Dealers Only (pro koncové prodejce), Digital Commerce a Telecommunications, Networking & Convergence. Zájem vystavovatelů (vloni 2 707 vystavujících firem) i návštěvníků (vloni 136 000) zatím překonává všechny dosavadní rekordy.

Všechno dění na veletrhu SYSTEMS 2000 bude podřízeno potřebám odborníků – zájemců o řešení typu business-to-business – jejichž podíl stále roste (98 % z celkového počtu návštěvníků veletrhu SYSTEMS 99). Spíše než na jednotlivé produkty se proto veletrh SYSTEMS 2000 zaměří na celková řešení a jejich všudypřítomné aplikace v průmyslu i ve službách.

Zaměření veletrhu SYSTEMS 2000 se odráží i v jeho ústředním tématu, kterým je konvergence jako hlavní trend ovlivňující dění v informačních technologiích (IT), telekomunikacích a v oblasti médií (vývoj hardwaru i softwaru), v infrastrukturách, ve službách, v mobilních komunikačních systémech a zařízeních, u poskytovatelů služeb atd. Veletrh také ukáže, jak konvergence ve zmíněných oblastech, jejímž katalyzátorem jsou internetové technologie, ovlivňuje „elektronické podnikání“ (s orientací na výrobu i obchod), řešení IT a telekomunikační řešení orientovaná na výrobní sféru.

Velká pozornost bude na tomto veletrhu věnována i samotnému softwaru. Na úspěšné dosavadní ročníky navážou Software Development Center (od roku 1997) a Linux Park (1999). Nově bude poutat pozornost Software Solution Center, umožňující malým a středně velkým inovativním softwarovým firmám účastnit se velkého odborného veletrhu za přijatelnou pevnou cenu.

Další informace lze nalézt na webové stránce http://www.systems.de

[Tisková informace Messe München GmbH.]