Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Systém sledování tavby ve slévárně Buzuluk

Systémový integrátor S&T CZ uvedl ve slévárně společnosti Buzuluk a. s. do provozu komplexní systém pro sledování procesu tavby s centralizovaným systémem sběru dat. Strojírenský podnik Buzuluk se sídlem v Komárově vyvíjí, konstruuje a vyrábí stroje a zařízení pro gumárenský průmysl a vyrábí také pístní a těsnicí kroužky pro spalovací motory a kompresory. Cílem zavedení systému sledování tavby bylo sloučit několik samostatných systémů ve slévárně a umožnit přenos dat do podnikového systému ERP typu MAX. Dalším úkolem bylo odstranit ruční přepisování dat a získat detailní informace o výrobě, které mohou pomoci např. při snižování zmetkovosti. Nový informační systém snižuje zmetkovost odlitků
tím, že pomáhá identifikovat vlivy a příčiny změn v procesu tavení a formování pístních kroužků. Slévárna nyní uvažuje o rozšíření vizualizace procesu výroby a o možnosti zavést plně automatizované plánování výroby.

(ed)