Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Systém řízení osvětlení ve výrobních halách od firmy WAGO šetří elektřinu

WAGO Lighting Management je systém pro řízení osvětlení v rozsáhlých objektech, jako jsou např. výrobní haly nebo sklady. Řízení osvětlení podle skutečných potřeb výrazně snižuje náklady na osvětlení a přitom pomáhá zajistit komfort a bezpečnost obsluhy.

 
Systém WAGO Lighting Management, který se skládá ze standardního hardwaru a uživatelsky přívětivého softwaru, pomáhá konstruktérům už při návrhu osvětlení, usnadňuje uvedení osvětlení do provozu a poskytuje četné výhody i během provozu a údržby. Systém využívá jako základ nové procesorové jednotky WAGO PFC200 a komunikační moduly DALI ze sortimentu WAGO-I/O-SYSTEM 750. Ke každému modulu může být prostřednictvím sběrnice DALI připojeno až 64 svítidel, snímačů intenzity osvětlení a šestnáct čidel pohybu. Protože počet instalovaných modulů může být různý, lze WAGO Lighting Management použít pro malé výrobní haly i pro velká logistická centra. K procesoru je možné připojit i další I/O moduly, např. pro měření výkonu v třífázové síti nebo pro příjem signálů EnOcean pro bezdrátové řízení.
 
Nedílnou součástí systému WAGO Lighting Management je také uživatelsky přívětivý software. Všechna nastavení, ať při uvádění do provozu, nebo během provozu, lze měnit kliknutím myši a ukládají se do aplikace přímo v procesorové jednotce. Grafické uživatelské rozhraní využívající HTML5 je dostupné v jakémkoliv standardním webovém prohlížeči. Není tedy třeba žádná instalace softwaru na inženýrskou stanici ani žádné programování. Nastavené hodnoty parametrů se ukládají na paměťové kartě SD nebo prostřednictvím protokolu SFTP (Secure File Transfer Protocol) na serveru záloh. Možnost sdílet nastavené hodnoty parametrů prostřednictvím Modbus TCP/IP s výrobním řídicím systémem nebo s řídicím systémem celé budovy přináší další možnosti optimalizace provozu osvětlení.
 
Systém WAGO Lighting Management rozděluje celou halu či sklad do virtuálních sekcí (montážní linka, dopravní trasa, kancelář obsluhy apod.). Každá virtuální sekce má stanovený vlastní scénář osvětlení, řízený časem, povely obsluhy nebo signály snímačů, aby bylo vždy zajištěno potřebné osvětlení a předešlo se zbytečnému plýtvání.
 
Další informace zájemci najdou na www.wago.com/lighting-management, popř. si je mohou vyžádat u českého zastoupení společnosti Wago (www.wago.cz).
 
WAGO-Elektro spol. s r. o.
 
Obr. 1. Jako hardware systému WAGO Lighting Management se používá procesorová jednotka PFC200 s moduly sbnit v uživatelsky ptivém grafickém rozhraní, bez speciálních znalostí programování