Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Systém pro bezdemontážní diagnostiku větrných turbín

SKF WindCon je systém pro bezdemontážní diagnostiku větrných turbín. Přispívá k prodloužení intervalů údržby turbíny, lepšímu řízení zdrojů údržby, snížení počtu neočekávaných odstávek a provozních nákladů na jednu kilowatthodinu. Systém, dostupný nyní ve verzi 3.0, je vybaven sběrnicí CAN pro připojení centrálních mazacích systémů, systémů pro monitorování lopatek, systémů pro monitorování stavu převodového oleje a dalších systémů, jež jsou součástí větrné elektrárny. Tyto systémy mohou být kontrolovány z center údržby prostřednictvím softwaru SKF WebCon.
 
Systém, který lze snadno instalovat do turbín všech velikostí a typů, přijímá, analyzuje a shromažďuje nejrůznější provozní údaje prostřednictvím snímačů vibrací umístěných na ložiscích hlavní hřídele turbíny, na převodovce hnacího ústrojí a na generátoru. Tyto údaje mohou být dále zpracovány podle požadavků vedení, obsluhy nebo pracovníků údržby větrné farmy.
 
Data shromážděná systémem SKF WindCon 3.0 rovněž umožňují plánovat servisní zásahy, předcházet neplánovaným odstávkám a analyzovat prvotní příčiny poruchy.
 
SKF WindCon 3.0 může sledovat provoz na libovolném počtu turbín a sbírat data z neomezeného počtu míst na turbínách. Snímače a software zajišťují nepřetržité sledování např. nevyváženosti lopatek, nesouososti a průhybu hřídelí, řádného upevnění mechanických dílů, stavu ložisek, poškození ozubených kol, závad na rotoru a statoru generátoru, vibrací sloupu a lopatek, nedostatečného mazání atd.
(ed)