Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Systém pro analýzu obrazu a vyhledávání podezřelých osob

Rozeznat v davu jásajících diváků na stadionu skupinku, která se místo fandění sportu pustila do rvačky, není jednoduché. Pomoci by mohly speciální monitorovací kamery, které nápadné a neobvyklé situace ihned odhalí a identifikují. Takový systém nyní vyvinuli odborníci Fraunhoferova ústavu pro aplikovanou informační techniku FIT (Institut für Angewandte Informationstechnik) v Sankt Augustinu (nedaleko Bonnu, SRN) v rámci projektu EU s názvem SEARISE (Smart Eyes: Attending and Recognizing Instances of Salient Events). Na projekt zařazený do sedmého rámcového programu pro výzkum
a technologický rozvoj (RP7) na období 2008 až 2011 přispívá Evropská komise částkou 2,15 milionu eur (www.cognitivesystems.eu).
 
Nový automatický kamerový systém Smart Eyes pracuje při snímání a vyhodnocování pohybujících se obrazů obdobně jako lidské oko. Při pozorování určité scény rozlišuje objekty, i když se pohybují před neklidným pozadím. Systém Smart Eyes analyzuje snímaná obrazová data v reálném čase a ihned upozorní na zvláštnosti a neobvyklé scény. To má při  bezpečnostním kamerovém monitorování veřejných budov, stadionů nebo prostranství nedocenitelnou hodnotu. Člověk totiž dokáže velmi soustředěně pozorovat jen určité detaily z celkové monitorované plochy a velmi rychle se unaví. Zde má monitorovací systém Smart Eyes zřejmou přednost (obr. 1).
 
Hardware monitorovacího systému se skládá z pevně nainstalované přehledové kamery, která zabírá určité území, a ze dvou ultraaktivních stereokamer, které se mohou podobně jako oči člověka velmi rychle fixovat na různé body a jeden po druhém je sledovat. Navíc si mohou detaily přiblížit a podívat se na ně se zvětšením. Jádrem systému Smart Eyes je software, který automaticky vyhodnocuje obrazové sekvence a přitom napodobuje hlavní strategie lidského zrakového aparátu. Podobně jako koordinační centrum pro pohyby očí v mozku je i software uspořádán hierarchicky a modulárně. Software nejprve stanoví pro každý obrazový bod stupeň pohybu a identifikuje tak mimořádně aktivní plochy v celkovém záběru. Z toho se odvodí pohybové vzory a uloží se jako typické modely do paměti. Na základě těchto modelů systém potom identifikuje události a zařadí je: software např. bezpečně rozliší pasivní diváky od vyskakujících fanoušků a „rowdies“. Jako obrazové vzory označí systém také neobsazená sedadla nebo schody. Pro konkrétní úlohu software vybere nápadné události a automaticky na ně zaostří stereokamery. Podle priorit zadaných bezpečnostními experty se pak různé události označí jako markantní. Tak může program např. na přání uživatele „odfiltrovat“ mávající vlajky a cíleně se zaměřit na jiné nápadnosti, např. na osobu vstupující na okraj hrací plochy.
 
Nový software pro vyhodnocení obrazů je kompatibilní s kamerovými systémy všech světových výrobců. Pracovníci ústavu předpokládají, že se nový kamerový systém bude již v blízké budoucnosti starat o větší bezpečnost na veřejných místech při shromáždění velkého počtu lidí a účinně přispěje zejména k potlačení násilí a rostoucí agresivity na sportovních stadionech.
 
[Wachsames Kamera-Auge. Mediendienst FhG, Nr. 9-2010, Thema 6.]
Kab.
 
Obr. 1. Kamera monitorovacího systému Smart Eyes snímá během fotbalového zápasu na stadionu tribunu fanoušků (foto: Fraunhofer FIT)