Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Systém Interbus Inline pro automatizaci

Automa 3/2001

Gustav Holub

Systém Interbus Inline pro automatizaci

Interbus Inline je pružný stavebnicový svorkovnicový systém firmy Phoenix Contact pro instalaci rozvodů v automatizační technice. Jeho prostřednictvím lze jednoduše spojovat přístroje a moduly (stykače, relé, převodníky, elektropneumatické moduly). Redukuje náklady na kabelové rozvody o až 80 %.

Obr. 1.

Pružnost systému
Interbus Inline díky stavebnicové koncepci představuje řešení, které lze bez problémů přizpůsobit specifickým požadavkům automatizačních úloh. Prostřednictvím jediného svorkovnicového systému lze přenášet všechny potřebné signály: digitální i analogové vstupy a výstupy (dvojvodičové, třívodičové i čtyřvodičové zapojení), signály pro čítače, výstupy inkrementálních snímačů polohy, signály přerušení a bezpečnostní signály. Chystá se nová varianta: v budoucnosti bude možné pomocí Interbus Inline propojovat dokonce i pneumatické obvody.

Zmenšení rozměrů rozváděčů
Celková koncepce svorkovnicového systému Interbus Inline se zakládá na principu „jen nezbytný počet funkcí na co nejmenším prostoru“. Tím se redukuje velikost rozváděčů o až 50 %. Kompaktní konstrukce, odstranění zbytečných meziprostorů a vysoká modularita přinášejí kromě zmenšení rozměrů rozváděčů také úsporu finančních nákladů.

Tam, kde není nutný rozváděč, lze pomocí Interbus Inline vytvářet také samostatné svorkovnice. Toto řešení je vhodné buď pro malé systémy nebo naopak pro rozlehlé systémy s vysokým stupněm decentralizace.

Obr. 2.

Redukce doby instalace
Interbus Inline se vyznačuje všestranností a jednoduchostí zapojování jednotlivých členů. Vodiče o průřezu 0,2 až 1,5 mm2 se připojují pomocí konektorů Combicon. Vzájemné propojení jednotlivých modulů na liště DIN je zabezpečeno nožovými konektory na boku modulů.

Nesmírnou výhodou, jíž se Interbus Inline odlišuje od většiny konkurenčních produktů, je možnost vytvářet v rozváděči funkční bloky (obr. 1). Logická struktura svorkovnice ulehčuje montáž, servis i případné změny. Dodatečné rozšíření systému je proto velmi snadné a není třeba s ním počítat již při návrhu původního systému.

Další možnosti snížení nákladů
Dobu nutnou pro instalaci, uvádění do provozu a servis zkracuje také automatická vnitřní diagnostika. Další náklady lze ušetřit díky stavebnicové koncepci systému: uživatel koupí a do systému nainstaluje jen ty prvky, které později skutečně využije. K dispozici má vše, co potřebuje: svorky s ochranným uzemněním, sběrnicové svorky, svorky pro realizaci společného potenciálu, svorky pro napájení, přepěťové ochrany atd. Na obr. 3 je jeden příklad: napájecí svorkovnice trojfázového motoru, která je určena k jeho spouštění a proudové ochraně. Pomocí tohoto modulu je možné také dálkově monitorovat činnost motoru. Svorkovnici lze jednoduše namontovat na lištu DIN. Může být umístěna v bezprostřední blízkosti svorkovnice signálů pro automatizovaný systém ovládání pohonu, s níž tvoří logický celek.

Otevřenost
Stavebnicový systém Interbus Inline lze využít nejen pro sběrnici Interbus, ale i pro jiné sběrnice, např. Profibus DP nebo DeviceNet. Sběrnicové vazební členy jsou snadno vyměnitelné. Svorky sběrnice se přitom mohou použít beze změny, což zjednodušuje a urychluje projektování, instalaci a pořizování dokumentace. Vazební členy umožňují využít vlastní diagnostiku použité sběrnice. Vazební člen Interbus Inline pro Profibus jako příklad této skupiny produktů je na obr. 2.

Obr. 3.

Vazba na Ethernet
Pomocí příslušné komunikační brány lze Interbus spojit se sítí Ethernet. Existující ethernetovou síť je tak možné využít i pro propojení lokální technologické sběrnice s technologickým a informačním systémem podniku. Při projektování takového systému se projeví všestrannost systému Interbus Inline.

V roce 2000 byla založena zájmová skupina IDA (Interface for Distributed Automation), která si vytkla za cíl vytvořit předpoklady pro zavedení jednotné koncepce distribuovaných automatizačních systémů. Zakládajícími členy skupiny byly firmy Phoenix Contact, AG-E, Jetter, Kuka, Lenze, Sick a na konci roku 2000 se připojily firmy Schneider Electric a RTI. Koncepce, kterou se IDA chystá prosazovat, má být založena na Ethernetu a internetových technologiích a jejich využití v průmyslové automatizaci.

Inline: budoucí světový standard?
Strategie firmy Phoenix Contact směřuje k prosazení systémů Inline jako celosvětového standardu pro svorkovnice a rozváděče v automatizaci. Předpokladem pro to je otevřenost konceptu pro všechny sběrnicové systémy: Profibus, DeviceNet, Ethernet, CAN. V rámci této strategie byla mj. uzavřena smlouva s koncernem GE Fanuc, který bude Inline prodávat pod vlastním označením VersaMax Slice I/O jako standardní I/O systém pro své výrobky. Koncern GE Fanuc zaujímá velký podíl na trhu obráběcích strojů především v Severní Americe a Asii.

Phoenix Contact, s. r. o.
Kobližná 2
602 00 Brno
Tel./fax: 05/42 21 37 01
http://www.phoenixcontact.com

Literatura:

[1] BENT, R.: Unternehmenstrategie steht. IEE Automation + Datentechnik, 12/2000, s. 5-6.

[2] MÜLLER, M.: Standfest durch drei tragende Säulen. IEE Automation + Datentechnik, 12/2000, s. 28-30.