Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Systém EIB v hale Sazka Arena

číslo 6/2004

Systém EIB v hale Sazka Arena

Instalační systém EIB – European Installation Bus – doposud byl u větších a rozlehlejších objektů limitován poměrně malou rychlostí komunikace (9,6 kb/s). V posledních letech začali někteří němečtí výrobci experimentovat s propojením jednotlivých částí systému EIB pomocí sítě Ethernet (10 Mb/s). Vznikly první směrovače pro Ethernet, tzv. IP routery. Takovéto prvky firmy Schlaps & Partner, využívající protokol TCP/IP, byly v České republice použity v komplexu budov České pojišťovny Spálená–Vladislavova v Praze. Obr. 1. Tento produkt se sice vyznačuje velkou spolehlivostí, ale i vysokou cenou. Navíc neumožňuje konfiguraci z parametrizačního prostředí EIB Tool Software. V letošním roce při příležitosti veletrhu Light & Building (Frankfurt nad Mohanem, 18. až 22. 4. 2004) uvedla firma Siemens na trh nový, mnohem efektivnější směrovač EIB/IP Router s typovým označením N146 (obr . 1). Ten využívá nedávno přijatý standard EIBnet, definující komunikaci na bázi protokolu UDP/IP. Dvacet čtyři těchto prvků bylo poskytnuto před uvedením produktu na trh pro propojení rozlehlého systému EIB k ovládání slavnostního osvětlení v hale Sazka Arena.

Směrovače EIB/IP N146 vážou každou větev (linii) na páteřní komunikaci EIBnet (obr. 2). Mají funkci klasického tzv. liniového vazebního členu. Znamená to, že dovolují vytvářet filtrační tabulky adres, které nemají procházet dále, jednotlivé větve galvanicky oddělují, hlásí výpadek napájení podřízených linií a umožňují parametrizaci pomocí ETS (EIB Tool Software). To vše při zachování velmi příznivé cenové relace.

Obr. 2.

Směrovače EIB/IP tedy zabezpečují výměnu informací mezi jednotlivými liniemi navzájem, ale hlavně distribuují data do centralizovaných funkcí a služeb. Proto je všech dvacet čtyři prvků integrováno do standardizovaného OPC serveru, tvořeného produktem Cambridge Studio německé firmy IPAS. K OPC serveru již klasickým způsobem přistupuje tzv. záložní vizualizace, ControlWeb 5 od české firmy Moravské přístroje, a nadřazený systém společnosti Siemens Building Technologies Desigo Insight. Odtud budou před začátkem představení (hokejových zápasů, koncertů apod.) vysílány centralizované povely k vypnutí či ztlumení slavnostního osvětlení ve společenských prostorách, lóžích „sky box„ atd.

Síť Ethernet je tvořena optickým kabelem, je určena pouze pro komunikaci EIB a jednotlivé IP routery jsou připojeny přes přepínané rozbočovače (switch) LAN.

Celý systém nastavila a parametrizovala firma Elexa z Bystřan u Teplic.

Úspěšnou aplikací v nejmodernější evropské víceúčelové hale absolvovaly nové IP routery N146 důstojnou předpremiéru.

Ing. Karel Toman,
Elexa Bystřany


IP Router N146

Hlavní funkce směrovače IP Router N146 jsou:

  • jednoduché spojení pomocí protokolu IP,

  • možnost přímé komunikace a konfigurace sběrnice EIB z kteréhokoliv místa sítě využívající protokol IP (EIBnet/IP Tunneling),

  • rychlá komunikace mezi liniemi, oblastmi a systémy EIB (EIBnet/IP Routing),

  • komunikace mezi různými částmi budovy a mezi různými budovami,

  • filtrování a předávání telegramů podle fyzických nebo skupinových adres.

Rozhraní směrem k EIB je tvořeno sběrnicovými svorkami, směrem k Ethernetu je to konektor RJ45. Napájení je 24 V. N146 využívá standard EIBnet a protokol IP a sjednocuje v sobě vlastnosti liniového vazebního členu a sériového rozhraní.

LED na přístroji signalizují provozní stav a komunikaci po EIB a Ethernetu. Modul lze konfigurovat pomocí ETS (EIB Tool Software) a je možné jej snadno integrovat do softwarových systémů správy budov a vizualizace.

N146 je určen k montáži na lištu do rozváděče (krytí IP20). Výrobek je označen značkou shody CE a z hlediska EMC vyhovuje pro použití v obytných i účelových budovách.

(ed)

Inzerce zpět