Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Systém DeltaV získal certifikát zabezpečení ISASecure

Zabezpečení řídicích a bezpečnostních systémů v procesním průmyslu je stále důležitější. Společnost Emerson dlouhodobě považuje začlenění zabezpečovacích funkcí za základní součást návrhu svého distribuovaného řídicího systému DeltaV a pokračuje ve vylepšování jeho zabezpečení proti stále se množícím kybernetickým hrozbám.

Nejnovější verze řídicího a bezpečnostního systému DeltaV nyní získala certifikaci ISASecure System Security Assurance (SSA) Level 1 – jako první průmyslový řídicí systém na světě.

Tento certifikát je výsledkem úsilí společnosti Emerson pomáhat svým zákazníkům bezpečně optimalizovat provoz jejich zařízení v situaci sílících kybernetických útoků. Certifikát vydaný konsorciem ISA Security Compliance Institute (ISCI) byl vydán na základě posouzení odolnosti řídicího a bezpečnostního systému Delta V proti útokům na vlastní systém a na komunikaci mezi jeho součástmi. Certifikát má pomoci zákazníkům orientovat se v měnícím se světě kybernetické bezpečnosti a vyhledat produkty se zvýšeným zabezpečením. Certifikát ISASecure SSA Level 1 potvrzuje splnění nejkritičtějších požadavky standardů ANSI/ISA 62443 (IEC 62443 Network and system security for industrial-process measurement and control; původně ISA-99).         

(ed)