Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Systém APROL zvyšuje výkonnost při zpracování plastů

U současných strojů na zpracování plastů je již dosaženo mimořádně vysokého stupně automatizace. Mají-li tedy výrobci v oboru zpracování plastů své výrobní procesy dále optimalizovat, nemají jinou možnost, než jít cestou zvyšování výkonnosti závodu jako celku. Znamená to vzít v úvahu také vedlejší provozy, zdroje energie, techniku budov i veškerou další infrastrukturu závodu. „Právě to dokáže nejlépe ze všech systémů nabízených na trhu integrovaná automatizační technika od společnosti B&R,“ tvrdí Thomas Rie­nessl, odborník na zpracování plastů v B&R. „S nabídkou obsahující vše od úrovně I/O až po systém pro řízení spojitých technologických procesů může společnost B&R s použitím hardwaru i softwaru z jediného zdroje realizovat kompletní automatizační systém pro celý závod.“ 

Ucelený systém – dokonalá konzistence zařízení i dat

Systém pro řízení procesní výroby APROL od společnosti B&R umožňuje centrálně propojit veškeré výrobní prostředky v závodě do kompletního hierarchického systému s variabilní vnitřní strukturou. S použitím nejrůznějších funkcí – včetně např. simulace chodu závodu v prostředí Matlab/Simulink – lze všechny automatizační úrovně v závodě propojit do zcela homogenního a uceleného automatizačního systému. Díky možnosti přímé integrace vnějších systémů a zdrojů signálů je možné při použití systému APROL jít cestou holistického, vše zahrnujícího přístupu, který je zárukou budoucí spolehlivé a efektivní činnosti veškerých zařízení závodu po celou dobu jeho provozu. 

Sledování stavu zařízení zvyšuje kvalitu výrobků a snižuje náklady

Nepřetržité sledování stavu zařízení zvyšuje kvalitu výrobků a dostupnost strojů a zařízení při současném snížení nákladů na údržbu. Nástroj APROL ConMon zajišťuje sledování a analýzu vibrací s indikací důležitých ukazatelů stavu zařízení vypočítaných z naměřených údajů.  

Systém pro sledování spotřeby energie informuje o skutečných nákladech

Prvním krokem ke zvýšení efektivity výroby je zjištění, kde, kdy a v jakém množství se energie skutečně spotřebovává. Systém APROL EnMon sbírá veškeré údaje týkající se spotřeby energie a generuje zprávy dovolující spotřebu hodnotit a dávat do souvislostí. Jde o jednoduše použitelný ucelený systém, který běží na průmyslovém počítači B&R Automation PC 910 a umožňuje snadno splnit požadavky obsažené v normě ISO 50001.

Systém APROL EnMon pomáhá uživatelům výrazně snížit spotřebu energie, a dosáhnout tak finančních úspor, které posilují jejich konkurenceschopnost. 

Sběr provozních údajů z celého závodu

Prvním krokem při optimalizaci výroby je porovnání výkonnosti jednotlivých strojů. Často obtížnou úlohu sběru provozních údajů z celého výrobního řetězce podporuje modul APROL PDA (Process Data Acquisition). Jednotlivé stroje pak mohou reagovat na odchylky výrobních parametrů od předpokládaných hodnot a buď je kompenzovat, nebo zastavit výrobu.

Systém nepřetržitě centrálně ukládá veškeré údaje a uchovává je tak dlouho, jak je třeba. To nejenže umožňuje spolehlivě ověřovat kvalitu výrobního procesu, ale také zvyšuje celkovou konkurenceschopnost. 

(B+R automatizace, spol. s r. o.)

Obr. 1. Systém pro řízení procesní výroby APROL od společnosti B&R i jednotlivé specifické nástroje APROL ConMon, APROL EnMon a APROL PDA pomáhají zvyšovat produktivitu výroby při zpracování plastů