Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Switch2Citect – nástroj pro snadnou konverzi systémů SCADA

číslo 10/2005

Switch2Citect – nástroj pro snadnou konverzi systémů SCADA

Australská společnost Citect uvedla v minulém měsíci na trh nástroj Switch2Citect, který umožňuje uživatelům zastaralých systémů SCADA s minimálními náklady přejít na nový, moderní systém CitectSCADA. Switch2Citect je zajímavý především pro uživatele těch systémů, jejichž údržba je nákladná a upgrade na novou verzi buď není možný vůbec, nebo by znamenal další vysoké náklady.

Switch2Citect v tuto chvíli umožňuje upgrade z aplikací realizovaných v systémech InTouch, Fix32 a FactoryLink, ale v blízké budoucnosti přibudou i další systémy. Lze jej využít i pro konverzi několika odlišných starších systémů SCADA.

Obr. 1. Shora: původní grafické zobrazení (iFix), postup jeho konverze a výsledné zobrazení v CitectSCADA Obr. 1.

Podle analytiků brzy dosáhnou investice do systémů SCADA nejvyššího nárůstu od přelomu desetiletí, kdy byl jejich růst vyvolán obavami z přechodu na rok 2000. Systémy SCADA instalované v polovině devadesátých let jsou na konci svého technického života a jejich vlastníci mají možnost rozhodnout se mezi třemi scénáři: zaprvé nedělat nic (a ovšem platit stále více za údržbu starého systému a zbavit se možnosti pomocí moderních funkcí systémů SCADA zvyšovat efektivitu, kvalitu a bezpečnost výroby), zadruhé svůj dosavadní systém vyhodit a pořídit si místo něj zcela nový, nebo zatřetí tento systém aktualizovat tak, aby odpovídal současným požadavkům a využíval potenciál moderní techniky. Zákazníci se starší verzí CitectSCADA mohou zůstat bez obav, protože mají možnost své systémy snadno aktualizovat. Pro ty, kteří tuto možnost nemají, je tu Switch2Citect.

„Uživatelé své systémy SCADA buď aktualizují plynule, nebo počkají a provedou velkou komplexní aktualizaci přibližně jednou za pět let,„ říká Stephen Flaningan, manažer produktu CitectSCADA. Čím déle ale vyčkávají s aktualizací, tím méně výhod jim tento krok přinese, a tím je aktualizace náročnější. Uživatelé se proto musejí vážně zamýšlet nad budoucností svých systémů SCADA, aby jim dlouhodobě přinášely očekávané výsledky při optimálním rozložení investic. Riziko ztráty nebo znehodnocení vynaložené investice lze snížit výběrem takového dodavatele, jehož strategie rozvoje je jasně definována a zdroje na další vývoj jeho systémů jsou zajištěny. Je výhodné, když je to současně dodavatel, jehož řešení jsou ověřena v mnoha aplikacích po celém světě, ale který nabízí také kvalitní a kvalifikovanou lokální podporu. Významným kritériem jsou i náklady spojené s aktualizací a údržbou systémů.

Obr. 2.

Obr. 2. Editor grafických zobrazení – součást Switch2Citect

Prostřednictvím Switch2Citect lze snadno konvertovat databáze a grafická zobrazení existující aplikace do CitectSCADA (obr. 1). Doba tvorby grafických zobrazení se zkrátí o až 80 %, tj. z dnů na hodiny a z hodin na minuty. To umožňuje zákazníkům, kteří v současnosti uvažují o aktualizaci svých systémů, přejít na CitectSCADA za zlomek nákladů, které by jinak museli investovat před uvedením Switch2Citect na trh.

Nový nástroj umožní využít všechny výhody spolehlivého, flexibilního a snadno rozšířitelného systému CitectSCADA verze 6. Ze zajímavých vylepšení, která jsou v této verzi k dispozici, lze jmenovat např. výjimečný Process Analyst, integrovaný prohlížeč varovných hlášení a časových průběhů měřených veličin (alarms and trends) a plně funkční Web Client. Díky kompatibilitě s nejnovějšími produkty společnosti Microsoft mohou uživatelé používající CitectSCADA také aktualizovat operační systémy svých počítačů. Současní uživatelé CitectSCADA mohou použít automatický update, který je součástí tohoto produktu.
[Přeloženo z materiálů společnosti Citect.]

Roman Krusberský,
Autocont Control Systems. s. r. o.

AutoCont Control Systems s. r. o.
Nemocniční 2
702 00 Ostrava 2
tel.: 596 152 412
fax: 596 152 112
e-mail: consys@autocont.cz
http://www.autocontcontrol.cz