Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Svorky pro snímače a akční členy TOPJOB S

Společnost WAGO rozšiřuje program řadových svorek o nové svorky pro snímače a akční členy TOPJOB®S řady 2000 s konstrukční šířkou pouhých 3,5 mm. Svorky jsou vhodné pro vodiče o průřezu 0,34 až 0,75 mm2 a lze je použít jak v malých svorkových skříních decentrálních periferií, tak v centrálních skříňových rozváděčích. Způsob připojení Push-in CAGE CLAMP® umožňuje rychlé připojování i za náročných okolních podmínek a zaručuje spolehlivé propojení.

Svorky Topjob S se dělí na úrovně potenciálu a na úroveň signálu. Úrovně potenciálu slouží k napájení, popř. uzemnění snímačů, úroveň signálu vede spínací signály od snímačů a k akčním členům. V pouzdru těchto svorek se nacházejí dvě přípojky. Na úrovních potenciálu jsou napájecí lišty propojené se dvěma kontaktními místy. Vzájemným propojením můstkových komor je možné pomocí běžných hřebenových můstků se sudým počtem pólů násobit kladný či záporný potenciál bez omezení počtu pólů. Na úrovni signálu jsou napájecí lišty od sebe elektricky oddělené.

Svorky lze rychle a přehledně popisovat. Popisovací pásky umožňují několikařádkový potisk, zajišťují přehlednost a zároveň nezakrývají můstkovou komoru. Volitelně lze použít také popisovací štítky WMB. Svorky mají dva držáky značení: nahoře a po straně. Díky tomu je zajištěna dobrá čitelnost nezávisle na montážní poloze svorkovnice.

WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz