Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Svátek oboru vodního hospodářství v květnu v Praze

Osmnáctý ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy Vodovody – Kanalizace, jejímž odborným garantem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK), se bude konat od 21. do 23. května 2013 na pražském výstavišti v Letňanech. Tato tradiční akce, která se v letech 2010 a 2011 uskutečnila v Brně spolu s veletrhem EnviBrno pod názvem Watenvi, přechází nyní na dvouletou periodicitu. O výstavu Vodovody a kanalizace projevují stále větší zájem zahraniční firmy. Letos sem přijede mise podnikatelů a investorů z Chorvatska a Polska. Letošní výstava Vodovody a kanalizace má dvě hlavní témata: inovace v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství a hospodaření s vodou.

Inovace ve vodním hospodářství

Výzkum a vývoj vodárenských technologií šetrnějších k životnímu prostředí může přispět k posílení konkurenceschopnosti ČR. Hlavními směry inovací v oboru vodního hospodářství jsou měnící se materiály, a to především z hlediska ochrany proti korozi. Dále nastupují nové technologie úpravy pitné vody, které zlepšují její kvalitu. Kvalita pitné vody závisí na kvalitě čištění odpadních vod a další směr vývoje ve vodním hospodářství se zaměřuje právě na nové postupy čištění, především určených pro malé čistírny odpadních vod pro aglomerace do 2 000 obyvatel.

Dalším směrem vývoje jsou bezvýkopové technologie používané při rekonstrukcích vodovodních a kanalizačních sítí.

Hospodaření s vodou

Hospodaření s vodou se jako zvýrazněné téma nejen objeví ve stáncích vystavovatelů, ale bude i předmětem diskusí a doprovodných programů výstavy. Hospodaření s vodou je aktuální problém v lokálním, ale především v celosvětovém měřítku. Organizátor výstavy se proto připojuje k mezinárodním projektům, které na toto téma organizuje humanitární organizace Člověk v tísni, a finančně je podpoří z tržeb za vstupné na letošní výstavu Vodovody a kanalizace.

 

(ev)