Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

<strong>O jednom nebezpečí stavové regulace</strong>

Automa 10/01

O jednom nebezpečí stavové regulace

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
Přechodová charakteristika,
regulovaná soustava,
regulační pochod.

doc. Ing. Josef janeček, CSc.,
katedra řídicí techniky, Technická Univerzita v Liberci
(josef.janecek@vslib.cz)

Lektoroval: prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc.,
Ústav přístrojové a řídicí techniky, Fakulta strojní ČVUT v Praze