Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Strojové vidění při kontrole balení léků

Kontrola balení je významným oborem použití strojového vidění. Pomocí strojového vidění lze v jedné operaci kontrolovat úplnost a správnost obsahu a přečtením nápisů nebo čárového či maticového (2D) kódu i správnost informací uvedených na obalu, např. doby exspirace. Při výrobě léků a jiných farmaceutických produktů má taková kontrola zásadní význam, neboť záměna obsahu lékového blistru nebo chybné informace na obalu mohou skutečně ohrozit lidské životy. Proto jsou výrobci z oblasti farmacie častými uživateli systémů strojového vidění.

Příkladem může být kontrolní stroj, který zkonstruovala a instalovala společnost Sofis, a. s., pro významnou firmu z farmaceutického průmyslu.

Samotný systém strojového vidění, který kontroluje, zda je v blistru před uzavřením zatavovací fólií skutečně vložen správný počet nepoškozených lékových kapslí správného rozměru i barvy, je založen na multikamerovém systému Impact M40, dodaném společností FCC průmyslové systémy, s. r. o. Impact M40 je výrobkem firmy PPT Vision z USA a patří k nové řadě vestavných systémů strojového vidění, které spojují výhody smart (chytrých) kamer s výhodami multikamerových systémů založených na platformě PC. Z chytré kamery převzal Impact M40 koncept výkonného a snadno konfigurovatelného softwaru pro analýzu obrazu, který je zaměřen přímo na užití v průmyslové výrobě. Z velkých systémů PC používaných ve složitých úlohách převzal možnost spolupráce s několika kamerami různých typů.

Použití zařízení Impact M40 na balicí a kontrolní lince ukazuje obr. 1. V této úloze je využita hlavně možnost nezávislého a zcela asynchronního provozu až čtyř různých kamer připojených k centrální jednotce M40. Řádkové kamery jsou vhodné tam, kde se sledovaný objekt pohybuje. Umožňují vytvářet nekonečný pás obrazu objektů posouvaných po výrobní lince a kontinuálně je kontrolovat. Plošné kamery, které pořizují a vyhodnocují jednotlivé snímky, jsou vhodnější pro konečnou kontrolu jednotlivých hotových výrobků před zabalením do transportní krabice. Každá z kamer může pracovat ve svém vlastním taktu, pořizovat a zpracovávat snímky nezávisle na zbylých třech kamerách. Přitom je zachována možnost společného ovládání, prezentace výsledků a centrálního ukládání statistik pro kontrolu výrobního procesu.

Skutečná instalace jedné z kamer je na obr. 2. Jde o barevnou kameru M150C s rozlišením 1 296 × 966 obrazových bodů (pixelů), umožňující snímat až třicet snímků za sekundu. Pod kamerou jsou vidět dva plošné osvětlovače s LED a zcela dole procházející lékové blistry. Kamera kontroluje, zda je každý blistr zcela naplněn, zda mají tobolky správnou velikost a barvu a zda není některá z nich poškozena. Systém strojového vidění je prostřednictvím digitálních vstupů a výstupů propojen s řídicím mini-PLC balicí linky, který při detekci vadného blistru aktivuje akční člen zajišťující separaci vadného balení do odpadního kontejneru.

Velkou výhodou použití systémů strojového vidění při kontrole je jejich flexibilita. Ve srovnání s využitím jednoúčelových snímačů je změna sortimentu kontrolovaných výrobků pouze otázkou změny softwaru. Zmíněným strojem lze kontrolovat několik druhů léků, přičemž přestavení při změně sortimentu znamená přepnout je na jinou softwarovou aplikaci.

Jakoukoliv informaci o využití strojového vidění nejen v balicích systémech, ale i při inspekcích průběhu výrobních operací, kontrolních měřeních, zjišťování povrchových vad a v mnoha dalších úlohách si zájemci mohou vyžádat v kterékoliv kanceláři společnosti FCC průmyslové systémy. 

(FCC průmyslové systémy)

Obr. 1. Schéma kontrolního zařízení

Obr. 2. Instalace jedné z kamer kontrolního zařízení