Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Strojové vidění firmy Cognex v automobilce Nissan

Ve společnosti Nissan, která je jednou z nejproduktivnějších automobilek v Evropě, hrají přesnost a spolehlivost na výrobní lince zásadní roli. Článek popisuje nahrazení mechanického způsobu polohování autoskel systémem strojového vidění společnosti Cognex. Hlavním požadavkem automobilky bylo, aby se nový systém snadno přizpůsobil při budoucím zavádění nových modelů vozů Nissan.
 

Náhrada mechanického polohování systémem strojového vidění

V automobilce Nissan se nedávno potýkali s tím, že starý, mechanický způsob polohování autoskel nebylo možné použít u nových modelů vozů. Až dosud zajišťovalo správnou polohu skel mechanické zařízení. Tento tzv. centralizér pomocí šesti bodů po obvodu skel udržoval skla v centrální poloze, aby bylo možné správně vykonat další operace. Centralizér nebylo možné přizpůsobit pro rozměry autoskel nových typů vozů Nissan Micra a Nissan Note. Bylo rozhodnuto instalovat systém strojového vidění, který má podávat přesné informace o poloze skel dvou nových modelů vozů. Zásadním požadavkem bylo, aby ho bylo možné snadno přizpůsobit pro nové budoucí modely vozů. Vzhledem k těmto požadavků se společnost Nissan obrátila na firmu Capley Marker, která ve společnosti Nissan již dříve instalovala pět kamer a kamerami Cognex In-Sight vybavila jednu linku. Společnost Nissan byla velmi spokojena s dosavadní spoluprací, navíc je firma Capley Marker jejím schváleným integrátorem, PSI (Partner System Integrator).

 

Popis řešení

Systém strojového vidění byl instalován do linek na výrobu vozů Nissan Micra a Nissan Note a plánuje se využít ho také ve druhé výrobní lince pro model Nissan Qashqai. Systém pracuje ve výrobní buňce ve spolupráci s šestiosým robotem Fanuc (obr. 1), který je vybaven řídicím systémem RJ-2. Dvě kamery In-Sight 5100 byly do potřebné výšky instalovány pomocí masivních držáků připevněných k základně výrobní buňky.

 
Kamery zprostředkovávají dvě stěžejní informace pro práci robotu. Nejprve pošlou digitální signál obsahující informaci o tom, jaký typ skla je na lince. Určí tedy jednu ze čtyř možných variant: levé nebo pravé boční sklo modelu Micra, popř. levé nebo pravé boční sklo modelu Note. Následně kamery zašlou posloupnost dat určující souřadnice skla X a Y a sklon skla. Sklo je změřeno zpředu dozadu a z jedné boční strany na druhou a dále je indikováno jeho natočení.
 
Na základě údajů získaných od systému strojového vidění zjistí robot polohu skla a z pevných nátrubků nanese na jeho okraj stejnoměrně kapky tmelu. Nakonec sklo dopraví na odkládací stanici, kde je převezme obsluha a instaluje do vozidla.
 

Inspekční software PatMax

Kamery In-Sight využívají software PatMax firmy Cognex s inspekčními funkcemi strojového vidění, které dovolují dosahovat optimálních výsledků a značné spolehlivosti při lokalizaci dílů nebo objektů. Pro spolehlivé a přesné určení polohy používá tento program pokročilou metodu porovnávaní geometrických vzorů. I za výjimečně nepříznivých podmínek se uvedeným nástrojem podstatně snižuje potřeba upínacích přípravků, někdy nejsou vůbec zapotřebí. Tím také podstatně klesají náklady.

 

Závěr

Rony McCrystal, projektový inženýr firmy Nissan odpovědný za instalaci, připomíná: „Systém strojového vidění poskytuje přesné a spolehlivé údaje pro naši výrobu. Lépe podporuje uvádění nových produktů do výroby, protože je pružnější než dosavadní. Vzhledem k větší pružnosti se očekává významné zkrácení doby na přestavbu výroby při zavádění nových produktů.“

 
Instalace systému strojového vidění ve společnosti Nissan je jen jedním z mnoha případů využití kamer společnosti Cognex, která se řadí k předním světovým dodavatelům prostředků strojového vidění. Další informace o výrobcích a službách společnosti Cognex zájemcům poskytne obchodní zástupce Jan Kučera, tel.: 724 819 719, jan.kucera@cognex.com.
 
Obr. 1. Výrobní buňka s robotem na nanášení tmelu na autosklo
Obr. 2. Obrázky z kamery Cognex In-Sight 5100 při rozeznávání typu autoske