Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Strojírenství s mírným větrem v zádech

Snížení příjmů zaznamenaly v roce 2020 čtyři z pěti strojírenských společností, a to i přes prudký obrat k lepšímu na konci roku. Nejnovější bleskový průzkum VDMA ukazuje opatrně pozitivní výhled do budoucna – v roce 2021 se předpokládá mírný růst obratu.

Sdružení německých výrobců strojů a zařízení VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) provedlo již podeváté mezi svými členskými podniky bleskový průzkum ekonomických dopadů koronavirové pandemie. V grafech na obr. 1 a obr. 2 jsou shrnuty výsledky všech devíti průzkumů uskutečněných od 18. března 2020 do 22. ledna 2021. Ukazují, kolik procent strojírenských společností ohlásilo během pandemie ztráty vlivem ztracených anebo zrušených objednávek (obr. 1), vlivem narušených dodavatelských řetězců (obr. 2) nebo z důvodu ostatních omezení v té době.

Podle průzkumu není bilance ve strojírenství za uplynulý rok úplně jednoznačná. Čtyři z pěti společností sice uzavírají finanční rok 2020 s poklesem obratu, naproti tomu podíl společností, které se dokázaly vyhnout ztrátě, od konce září vzrostl ze 13 na 21 %.

Mnoho strojírenských podniků těžilo z hospodářského růstu ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku a zahájilo nový rok dynamicky. „Přibližně každá šestá společnost dokázala uzavřít finanční rok s nárůstem tržeb o 0 až 10 %,“ sdělil hlavní ekonom VDMA Dr. Ralph Wiechers. Ale i společnosti s klesajícím obratem vykazují nižší ztráty, než jakých se obávaly loni v létě. „Na základě údajů o obratech z roku 2020, které jsou nyní k dispozici, vykazuje 42 % společností ztráty ve výši 10 až 30 %. Ještě na začátku července 2020 očekávalo takový pokles 54 % společností,“ zhodnotil Ralph Wiechers.

Objednávky se zlepšují

Stav objednávek se za posledních několik měsíců postupně zlepšoval (obr. 1). V současné době stále hlásí vážné ztráty objednávek 14 % společností. V září loňského roku byla tato hodnota dvakrát vyšší. Celkem 39 % respondentů uvádí znatelný pokles přicházejících objednávek, avšak 15 % společností se již neobává ztrát nebo rušení objednávek, což je o devět procentních bodů více než srovnávací hodnota v září 2020.

Vcelku jsou společnosti také o něco optimističtější ohledně vývoje objednávek v příštích třech měsících. Pokračující zlepšování poptávky očekává 23 % společností, zatímco ještě v září to bylo jen 20 %. Naproti tomu 13 % podniků věří, že se situace objednávek v příštích měsících zhorší (září 2020: 17 %).

Důvěra výrobců strojů a zařízení, pokud jde o poptávku, je pozoruhodná. Koneckonců v mnoha zemích stále panuje značné zamoření a platí tam četná omezení a s tím spojená velká nejistota,“ doplnil Wiechers.

Omezení cestování zůstává velkým problémem

Graf na obr. 3 ukazuje, že 88 % společností trpí omezenými možnostmi cestování nebopobytu. Nemožnost plánovat považuje za problém 79 % dotázaných. Rovněž začínají znovu selhávat dodavatelské řetězce. „Minulý podzim hlásilo znatelné nebo vážné narušení svých dodavatelských řetězců 10 % společností. Nyní to uvádí dvakrát tolik společností, tedy 20 %,“ vysvětlil Wiechers.

Klesá množství společností v režimu kurzarbeit

Pro současný hospodářský vzestup je důležitá schopnost podniků přizpůsobit své kapacity. V režimu kurzarbeit (kdy se zaměstnancům zkrátí pracovní doba a ušlý příjem jim doplatí stát) pracuje 48 % společností a 47 % podniků má zastavený nábor. Ještě v září loňského roku hlásilo práci v režimu kurzarbeit 64 % společností, 62 % podniků zastavilo nábor. „Pokles kurzarbeitu by neměl zakrývat skutečnost, že situace na trhu práce je stále napjatá. Přibližně každá pátá strojírenská společnost – 22 % – v současné době snižuje počet svých zaměstnanců nebo to plánuje v dohledné budoucnosti,“ zdůraznil Wiechers.

Mnoho společností je přesvědčeno, že v roce 2021 bude schopno postupně překonat následky pandemie. Přibližně tři ze čtyř společností očekávají růst tržeb. Téměř každá druhá společnost předpokládá nárůst mezi 0 a 10 %. Zlepšení situace na trzích v Číně a Severní Americe očekává 43 % společností. Pouze na čínském trhu předpokládá zlepšení dalších 14 % společností. „Naproti tomu vývoj na evropských trzích včetně Německa nepovažují výrobci strojů a zařízení za příliš pozitivní. Zejména v Německu neočekává 65 % podniků žádné změny k lepšímu,“ vysvětlil hlavní ekonom VDMA.

Nepříznivé výsledky hrozí v prvním čtvrtletí roku 2021

„I když jsou výsledky tohoto rychlého průzkumu celkově potěšitelnější než na podzim 2020, nemělo by to zakrýt skutečnost, že musíme počítat s nepříznivým vývojem, zejména v prvním čtvrtletí. Situace ve strojírenství zůstává v tomto roce v zásadě nestabilní a napjatá. Je příliš brzy na to, aby bylo vše jasné,“ poznamenal Wiechers.

Úroveň výroby upravená podle cen se bude v roce 2021 pohybovat pravděpodobně kolem 10 % pod již tak nízkou úrovní roku 2019. Letos se sice očekává nárůst o 4 %, ale v roce 2020 došlo pravděpodobně k poklestu o 14 %. „Většina strojírenských společností nebude moci uspokojivě využít provozní kapitál ani své pracovníky,“ uzavřel ekonom.

(ev)

Obr. 1. Postižení strojírenských společností v důsledku ztracených či zrušených objednávek (zdroj: VDMA)

Obr. 2. Postižení strojírenských společností v důsledku narušení dodavatelských řetězců (zdroj: VDMA)

Obr. 3. Negativní vliv ostatních omezení v době pandemie na strojírenské společnosti (zdroj: VDMA)