Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Strojírenský veletrh Nortec 2012

Od středy 25. do pátku 28. ledna příštího roku očekávají pořadatelé strojírenského ve­letrhu Nortec v severoněmeckém Hamburku účast více než 15 000 návštěvníků a zhruba 400 vystavovatelů na ploše 22 000 m2. Veletrh nabízí příležitosti pro poznávání nových trhů a obchodních kontaktů v severní Evropě. Pod jednou střechou zde návštěvníci najdou místní i zahraniční výrobce, prodejce, dodavatele a po­skytovatele služeb ve strojírenství. V době vele­trhu je pořádán zajímavý doprovodný program, takže veletrh funguje i jako vzdělávací fórum informující o nejnovější technice. Úspěšný kon­cept veletrhu potvrzuje i rostoucí počet vystavo­vatelů a návštěvníků. Vedle strojů, obráběcích strojů a nářadí zahrnuje nomenklatura veletrhu Nortec také dopravní a skladovací techniku, au­tomatizaci, měřicí, řídicí a regulační techniku, řešení IT a CAD/CAM. Vystavovat zde budou dodavatelé polotovarů a materiálů, poskytova­telé konstrukčních a inženýrských služeb a také univerzity, instituce, sdružení, vydavatelé atd.
 
V České republice zastupuje veletrh spo­lečnost Naveletrh s. r. o., která nabízí českým vystavovatelům účast ve společném stánku za zvýhodněných podmínek. Výstavní plo­cha s vybavením a parkovací kartou stojí 2 799 eur. Vystavovatelé si mohou objednat i vlastní stánek za cenu od 125 eur na 1 m2. Více informací na www.naveletrh.cz. Dotazy je možné zaslat na info@naveletrh.cz (Lenka Výborná).

(ed)