Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Strojírenský veletrh For Industry 2008 zve do Prahy

Strojírenský veletrh For Industry 2008 zve do Prahy

V Pražském veletržním areálu Letňany (PVA Letňany) se ve dnech 15. až 17. dubna 2008 uskuteční veletrh For Industry – sedmý mezinárodní veletrh strojírenských technologií, jehož garanty jsou přední instituce, svazy a společnosti působící ve strojírenství a navazujících oborech. Veletrh For Industry je nástupcem tradičního veletrhu strojírenské techniky Mach, který se konal v PVA Letňany od roku 2002, a současně odborných veletrhů Finet (povrchové úpravy), Metal (metalurgie), Interchem (chemická výroba) a Warec (nakládání s odpady). Uvedené veletrhy, včetně ochranných známek, odkoupila společnost ABF, a. s., od veletržní správy Terinvest, spol. s r. o., a stala se tak od roku 2007 nadále jediným a výhradním pořadatelem veletrhů se strojírenskou tematikou v Praze.

Nomenklatura veletrhu

Odborné specializace převzatých veletrhů jsou začleněny do nomenklatury mezinárodního veletrhu For Industry, která má tyto hlavní položky:

 • stroje, zařízení a technologie pro obrábění, tváření, svařování, dělení a povrchové úpravy materiálů,
 • zpracování průmyslových plastů a pryží,
 • výroba nástrojů a forem,
 • laserová technika,
 • značení,
 • automatizované výrobní systémy,
 • průmyslové roboty a manipulátory,
 • příslušenství pro stroje a zařízení,
 • průmyslové mytí a čištění,
 • nástroje a nářadí,
 • metrologie,
 • konstrukční materiály,
 • komponenty a subdodávky,
 • pneumatika a hydraulika,
 • výroba a subdodávky v automobilovém průmyslu,
 • logistika a provozní technika,
 • zpracování, recyklace a likvidace odpadních produktů,
 • ochranné prostředky,
 • služby,
 • odborné organizace.

Cíl a celkové zaměření veletrhu

Úkolem veletrhu For Industry je prezentovat celosvětově rozšířené moderní výrobní technologie a průmyslové trendy směřující k nejefektivnější výrobě, kdy cílem je zajistit co nejlepší konkurenceschopnost. Speciální sekce veletrhu bude zaměřena na výrobce, subdodavatele a nové výrobní trendy v automobilovém průmyslu, který má u nás dlouholetou tradici a významně se podílí na celkových hospodářských výsledcích České republiky. Do všech oblastí strojírenské výroby také ve stále větší míře vstupují automatizace a robotizace, které určují směr budoucího vývoje – vyrábět ve velmi krátké době s použitím moderních technologických postupů. Jedním z cílů veletrhu je proto představit možnosti použití nové generace průmyslových robotů a manipulátorů. Velký význam má i obor průmyslové informatiky, nabízející systémy pro CAD, CAM a technickou přípravu výroby (TPV) včetně kompletního softwaru a hardwaru pro konstrukční a projektová pracoviště.

Veletrh klade důraz i na další činnosti související s výrobou, kvalitou a užitnou hodnotou výrobků, a dává proto prostor diskusi podnikatelů s autory-designéry. Kvalitní průmyslový design zušlechťuje výrobky především esteticky, ergonomicky, technicky i ekologicky, čímž výrazně zvyšuje jejich konkurenceschopnost. Velmi významnou úlohu při přípravě veletrhu zaujímá spolupráce s pracovišti vysokých škol, jejímž vyvrcholením je aktivní účast strojních fakult a výzkumných center pro strojírenskou výrobní techniku a technologii na akci.

Záštita nad veletrhem For Industry

Osobní záštitu nad veletrhem a jeho doprovodným programem převzali Ing. Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu, a prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., rektor Českého vysokého učení technického v Praze. Záštitu veletrhu poskytly Svaz průmyslu a dopravy ČR a agentura CzechTrade.

Kam pro informace

Účast na mezinárodním veletrhu strojírenské techniky For Industry 2008 v Praze může být pro mnoho firem zajímavou příležitostí k upevnění jejich pozice na trhu a přínosem pro jejich podnikatelské záměry. Aktuální informace o přípravách veletrhu a podmínky účasti lze nalézt na http://www.forindustry.cz

Ing. Hana Pokorná,
ředitelka obchodního týmu Průmysl,
veletržní správa ABF, a. s.

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde