Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Strojírenské technologie na veletrhu MACH 2002

číslo 1/2002

Strojírenské technologie na veletrhu MACH 2002

Strojírenské technologie jako souhrn výrobních postupů se považují za zvláštní formu kapitálu. Poznání správné technologie totiž souvisí nejen se zvládnutím výroby, ale i s cenovými náklady a ziskem. Technologie, a především ty progresivní, jsou základní podmínkou zvyšování produktivity a znamenají zvládnutí požadavků na nízkou energetickou i ekologickou náročnost. Vyrábět kvalitněji a za nižší cenu znamená získat nové trhy a udržet se na nich. To vše vyžaduje informace. Jedním ze způsobů získávání nových poznatků je aktivní účast odborných firem na veletrzích a výstavách.

Obr. 1.

Osobní setkání, prezentace přítomnosti na trhu a dosažení podnikatelského záměru v určitém prostředí i čase a výměna technologických informací jsou nenahraditelnými prostředky komunikace a obchodu.

Prezentace technologické vyspělosti a činností podporujících strojírenské technologie je cílem nového veletrhu připravovaného veletržní správou Terinvest v Pražském veletržním areálu Letňany. Ze základních klíčových slov výrobních činností – materiály, stroje, práce, technologie – vzešel název veletrhu Mach. I samotná jednotka rychlosti mach vyjadřuje nejlépe onu dynamiku rozvoje a rychlost vývoje technologií, které mají vliv na budoucnost strojírenství.

Veletrh strojírenských technologií Mach v roce 2002 zahajuje setkávání technologů s technickou veřejností v Praze. V současné době je to již řada významných organizací, které převzaly záštitu a odbornou garanci, mediální partneři a především desítky firem, které se připravují na toto setkání a svou účastí podporují nový záměr navazující na tradici pražských průmyslových výstav.

Místem konání veletrhu strojírenských technologií Mach budou prostory PVA Letňany, které naplňují potřebné vstupní parametry pro pořádání akce s tímto zaměřením: dostatek výstavní plochy, parkování u výstavních hal, konferenční prostory a kompletní servis pro vystavovatele i návštěvníky. Veletržní správa Terinvest jako spolumajitel PVA Letňany je garantem všestranné péče o stávající technické zázemí, jeho zdokonalování a zajištění standardních veletržních služeb.

Přijďte i vy a podpořte aktivní účastí svých firem naplnění cílů veletrhu Mach. Brána PVA se pro veletrh strojírenských technologií otevře v termínu od 14. do 16. května.

Ing. Hana Pokorná

Terinvest, veletržní správa
tel.: 02/21 99 21 10
e-mail: mach@terinvest.com
www.terinvest.com

Inzerce zpět