Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Strojírenské fórum 2016

Dvě stovky představitelů průmyslových firem, odborné veřejnosti, ministerstev i pedagogů z veřejných a soukromých škol se sešly koncem března v pražském Obecním domě na dvoudenní konferenci Strojírenské fórum 2016. Zazněly zde konkrétní požadavky, které by měla vláda splnit pro zdárný rozvoj průmyslu a odborného školství. V rámci tématu věda, výzkum a inovace byla např. diskutována vhodná proexportní politika státu a otázka, jaké prostředky nejlépe pomohou firmám k úspěchu na zahraničních trzích.

 
Jak jsou připravena ministerstva na podporu exportu, o tom přišli na Strojírenské fórum informovat dva náměstci ministrů. Martin Tlapa z Ministerstva zahraničí ČR představil nový přístup státu v oblasti ekonomické diplomacie, zatímco Vadimír Bärtl z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR představil moderní nástroje podpory exportu, které ministerstvo v současnosti využívá (exportní pojištění a financování, podpora malým a středním firmám, české oficiální účasti, podnikatelské mise a delegace, incomingové mise, bilaterální vztahy EU apod.).
 
Velkou pozornost přitáhla přednáška s názvem Specifika ruského a ukrajinského trhu z pohledu manažerského a obchodního. O své bohaté zkušenosti se v ní podělil Pavel Cesnak, který strávil devět let jako krizový manažer v ruských výrobních závodech a podílel se na jejich restrukturalizaci.
 
Velký prostor byl na Strojírenském fóru věnován technickému školství. Představitelé škol a firem vidí budoucnost ve vzájemném partnerství na ekonomické bázi. Školy se dnes stávají základnou jak pro vytváření nových regionálních výzkumných center, tak i high-tech firem s většími požadavky na znalosti a kvalifikaci svých zaměstnanců.
 
O překážkách na cestě k technickému vzdělání přednášeli odborníci Petr Matějů a Pavel Zelený. Vzhledem k tomu, že technici jsou ve většině případů muži, zaměřili se mimo jiné na to, jak změnit pedagogický přístup ke vzdělávání chlapců již od základní školy s ohledem na jejich budoucí uplatnění. O technickém školství proběhly na Strojírenském fóru dvě panelové diskuse – jedna o středních školách a druhá o vysokých.
 
Pohled na vysokoškolské absolventy z prostředí firmy přinesl Vladislav Mazúrek ze společnosti Mesit. Jeho přednáška s názvem Absolvent strojního inženýrství v high-tech firmě se zabývala tím, s jakými představami absolventi nastupují do praxe a jaké jsou požadavky zaměstnavatelů. Vedle technického a tvůrčího nadání zaměstnavatel předpokládá také zájem o obor, schopnost neustále se v něm rozvíjet a rovněž loajalitu k zaměstnavateli a schopnost týmové práce.
 
Na fóru dále zazněly přednášky o zlepšovatelském hnutí, podpoře inovací, průmyslovém designu a vhodně nastavených exportních maržích. Všechny přednášky jsou k dispozici na www.strojirenskeforum.cz.
(ev)