Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Stroje na výrobu desek plošných spojů a jejich osazování pod jednou střechou

Firma ASMPT (www.asmpacific.com) dokončila akvizici společnosti DEK (www.dek.com) od jejího původního majitele, fir­my Dover Corporation. DEK je především specialista na stroje a zařízení na výrobu desek plošných spojů. Společnost ASMPT převzala firmu včetně zaměstnanců a býva­lý ředitel DEK Michael Brianda je nyní ře­ditelem divize Printing Solutions Division (DEK), která spolu s Placement Solutions Division (SIPLACE; www.siplace.com) tvoří nově ustavený úsek SMT Solutions Segment společnosti ASMPT.

 
Získání firmy DEK bylo po akvizici firmy SIPLACE v roce 2011 další velkou akvizicí uskutečněnou firmou ASMPT. Obě akvizice významně posílily pozici firmy ASMPT na trhu a přinesly jí nové kapacity v oblasti vý­voje a výroby špičkových zařízení pro elek­tronický průmysl. Významné je také posílení distribuční kanálů v Evropě, Severní Americe i Jižní Americe, kde ASMPT jako asijská fir­ma zatím nebyla tak silná. ASMPT tak nyní bude schopna dodávat kompletní sortiment strojů pro výrobu elektronických modulů, od výroby plošných strojů až po osazování a ko­nečnou montáž.
 
Součástí akvizice byla také divize DEK So­lar, vyrábějící fotovoltaické články. ASMPT si tak vytváří nástupní pole do oblasti výroby za­řízení pro vyžití sluneční energie.

(Bk)