Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

StreTech 2015

České vysoké učení technické v Praze uspořádalo na Fakultě strojní v Dejvicích 10. června 2015 setkání a prezentaci prací studentů středních škol s názvem StreTech 2015 – již devátý ročník (www1.fs.cvut.cz/stretech). Mediálním partnerem byl odborný časopis Automa. Cílem akce je vždy setkání a prezentace prací studentek a studentů středních škol na univerzitní půdě, příležitost předvést výsledky své odborné práce a možnost prodiskutovat svá řešení. Letos bylo představeno 167 příspěvků od 279 autorů z 89 škol, a to z elektrotechniky, elektroniky a informatiky, strojírenství, stavebnictví a architektury, biomedicíny, chemie, fyziky, ekonomie a společenských věd. Práce představené na StreTechu mohou být individuální nebo kolektivní a jsou prezentovány na posteru, v podobě modelu nebo na notebooku. Témata nejsou nijak omezena, přihlášení a výběr prací jsou ponechány na uvážení vedení středních škol. Mohou to být práce studentů jak maturitního ročníku, tak i ročníků nižších. Každému příspěvku je na setkání k dispozici prostor k vystavení a k zodpovězení dotazů návštěvníků. Setkání je otevřené a přístupné veřejnosti. Z témat příspěvků prezentovaných na akci StreTech je tradičně sestaven sborník uložený na CD, které obdrží jak prezentující studenti, tak jejich škola. Pro širokou veřejnost jsou sborníky z letošního i z předcházejících ročníků dostupné na webových stránkách akce nebo si je lze vyžádat na (Radek.Sulc@fs.cvut.cz).

(šm)