Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

StreTech 2013 – setkání studentů na ČVUT v Praze

České vysoké učení technické v Praze pořádá 12. června 2013 v prostorách Fakulty strojní v Dejvicích již sedmý ročník pracovního setkání (workshopu) středoškolských studentů pod názvem Středoškolská technika – StreTech 2013. Cílem je poskytnout příležitost k představení výsledků tvořivé práce studentů, k prezentaci jejich škol a ke vzájemnému setkání. Současně mají účastníci možnost seznámit se s prostředím vysoké školy a s jejími učiteli. Práce studentů mohou být individuální nebo kolektivní a mohou být předvedeny buď formou posteru nebo modelu, popř. elektronickou prezentací na notebooku. Témata mohou být ze všech vědních oborů – technická, přírodovědná, humanitní nebo umělecká. Každému účastníkovi budou vyhrazeny určité časy, v nichž se návštěvníkům několikrát krátce představí, přiblíží svůj exponát a zodpoví dotazy. Akce proběhne během několika dopoledních hodin. Setkání je otevřené a veřejnosti přístupné. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách www.fs.cvut.cz/stretech/, kde jsou uloženy i informace z minulých ročníků, fotogalerie a text sborníku – odtud je možné se i přihlásit k účasti (stretech@fs.cvut.cz, karel.vitek@fs.cvut.cz).

[Tisková zpráva.]            

(šm)