Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Středoškolská soutěž AmiTsys Expert 2004

číslo 6/2004

Středoškolská soutěž AmiTsys Expert 2004

Třetí ročník středoškolské studentské odborné soutěže AMiTsys Expert má své vítěze. Dne 6. května 2004 ocenila hodnotitelská komise, ve složení Ing. Karel Suchý (zástupce šéfredaktora časopisu Automa), doc. Ing. František Zezulka (ÚAMT FEKT VUT Brno), korespondenčně doc. Ing. Ivan Kužela (Technická univerzita Malmö, člen hodnotitelské komise 5. a 6. rámcového programu EU), Ing. Petr Kašík (marketing, AMiT spol. s r. o.), Ing. Jiří Lón (obchodně-technický zástupce, AMiT spol. s r. o.), předložené práce takto:

  1. Zoufalý, M. – Tichý, R.: Řízení asynchronního motoru (SPŠ Jihlava),
  2. Kořínek, F.: Stanice klimatizace (SOŠ a SOU Sezimovo Ústí),
  3. Hanáčik, R – Cimala, P.: Světelná rampa (SPŠE Havířov).

Zvláštní ocenění komise získal A. Pawlas (SPŠE Havířov) za práci Mrazík.

V samostatné kategorii na téma Meteorologická stanice byly přihlášeny čtyři práce, avšak do uzávěrky soutěže byla odevzdána pouze jediná. Třebaže nesplnila všechna stanovená kritéria, je na takové úrovni, že se komise rozhodla udělit autorovi M. Vágnerovi z VOŠ a SPŠ Šumperk zvláštní cenu.

Jako uznání kvality jejich programátorského výkonu uděluje dále firma AMiT Certifikáty programátora řídicích systémů firmy AMiT studentům M. Alčerovi, J. Budíkovi, R. Hanáčikovi, P. Cimalovi (všichni SPŠE Havířov), M. Zoufalému, R. Tichému (oba SPŠ Jihlava) a M. Vágnerovi (VOŠ a SPŠ Šumperk).

Všichni vítězové obdrží vedle diplomů a finanční odměny i roční předplatné časopisu Automa.

(pk)

Inzerce zpět