Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Strategie digitální výroby v BMW

Když automobilka BMW před několika lety hledala cestu, jak se stát ziskovou firmou, rozhodla se pro strategii DMF (digital manufacturing). Ta pomohla zkrátit dobu nutnou pro uvedení výrobku na trh na polovinu, ale zejména přispěla k výraznému zvýšení flexibility celé společnosti. Úkolem bylo ukončit závislost značky na určité továrně, která tehdy byla běžná, a umožnit montáž odlišných značek, typů a modelů v různých systémech podle různých požadavků. Cílem bylo maximální využití kapacity ve všech továrnách.
Ve spolupráci BMW a UGS Tecnomatix byl vytvořen a implementován software, s jehož pomocí byl zdokonalen proces vývoje produktů. Poté se strategie uplatnila i v procesu plánování výroby. Začala se používat počítačová simulace a optimalizace procesů, výrobních linek a jednotlivých sestav, dále také analýza výsledků z pohledu nákladů a realizovatelnosti. Byly zavedeny standardizované metody plánování a komplexní modulární koncept ověřených a standardizovaných procesů a výrobních postupů, které jsou uchovávány v objektově orientované databázi. Díky tomu je možné průběžně porovnávat nově vyvíjené produkty při zpracovávání jejich konstrukčních návrhů a kontrolovat, zda vyhovují uloženým výrobním postupům. Stromové struktury podporují rozdělení práce podle typu a modelu automobilu, pracovních postupů a procesů, zdrojů nebo výrobního vybavení. Zavedení strategie DMF vedlo k odhalení kritických míst a k optimalizaci nákladů. Například pohyby robotů jsou automaticky přenášeny do PLC s využitím programování off-line. Metodou drag and drop mohou uživatelé tvořit vazby mezi informacemi o produktu, zdroji a pracovními postupy.
(ed)