Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Stavebnicový systém nosných ramen Rittal CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stro

Nosná ramena umožňují snadné a přesné otáčení, jakož i zvedání a vychylování ovládacího panelu. Tím je obsluha stroje kdykoliv „v naprostém obraze“ a má kontrolu nad strojem nebo zařízením. To, že i v systémech nosných ramen je ještě hodně možností inovací, ukazuje společnost Rittal dalším zdokonalením svých řešení v podobě stavebnice s označením CP 60/120/180.

Na spojení mezi strojem, ovládacím zařízením a obsluhou jsou kladeny stále větší požadavky. Typickými potřebami konstruktérů strojů a zařízení jsou bezpečnost, individuální přizpůsobení konstrukce, estetický, jednotný design v širokém rozsahu zatížení, rychlá montáž, snadné seřízení celého ramene, jakož i rozličné možnosti vedení kabelů. Aktuální vývoj v této oblasti ukazuje stavebnicový systém od společnosti Rittal, jenž uživateli nabízí jednotná řešení v oblasti funkcí, montáže a projektování nosných ramen ve společném designu. Rittal nabízí kompletní sortiment nosných ramen s maximální nosností od 60 do 180 kg (obr. 1).

Nejdůležitější je bezpečnost – to platí i při instalaci nosných ramen

Automatické vyrovnání elektrického potenciálu mezi jednotlivými částmi systému nosných ramen CP 60/120/180 s sebou přináší výhody v podobě větší ochrany pro obsluhu stroje a větší bezpečnosti pro strojní výrobu. Nevznikají také dodatečné náklady na materiál a práci. Se svým stavebnicovým systémem nosných ramen CP 60/120/180 je Rittal prvním výrobcem, který zajistil automatické vyrovnání potenciálu jako standard v celém sortimentu nosných ramen: tam, kde dříve rotační vazby mechanismu nosného ramene, jako jsou např. klouby, neměly žádný prvek pro vyrovnání potenciálu, dnes mají nosná ramena CP 60/120/180 posuvné kontakty, které zajišťují spolehlivý elektrický kontakt v celém rameni.

Ochrana hran zajišťuje ochranu izolace kabelů, které jsou instalovány v systému nosných ramen. Důmyslné ochranné prvky hran z plastu, které mohou být jednoduše nasunuty na vnitřní části mezi nosným profilem a kloubem, popř. úhelníkem, zabraňují poškození izolace kabelů, které by mohlo být způsobeno vnitřní hranou. Zmíněné poškození je typické pro svařovaná ramena.

Kombinací těchto dvou bezpečnostních prvků, automatického vyrovnání potenciálu a ochrany hran, je riziko úrazu elektrickým proudem vlivem vadné izolace kabelu sníženo na minimum.

Tři stupně zatížení

V nabídce jsou nosná ramena pro tři stupně zatížení: 60, 120 a 180 kg (vztaženo na délku výložníku 1 m). Stavebnicový systém CP 60/120/180 tak nahrazuje starší nosná ramena CP-L, CP-C a CP-XL. U běžných řešení různých výrobců nosných ramen se podle zatížení dodává až sedm různých konstrukčních systémů, které jsou navíc pouze zřídka vzájemně kompatibilní, mají různou konstrukci a funkce a jejich prvky nelze vzájemně kombinovat. Z toho vyplývají různé nevýhody, jako např. velký počet různých komponent a rostoucí náklady na technické konzultace při výběru ramene. Stavebnicový systém nosných ramen od společnosti Rittal je naproti tomu zkonstruován jednotně, umožňuje najít vhodné řešení pro jakýkoliv požadavek a představuje značnou časovou úsporu při montáži a seřizování i v případě servisu. Znamená to, že výměna jednotlivých komponent, např. pro plánované vyšší zatížení, je možná kdykoliv a lze ji uskutečnit velmi rychle.

Aby bylo docíleno požadované nosnosti a dosažitelnosti pro jakékoliv použití, jsou k dispozici nosné profily s různými průřezy a s délkou 250, 500, 1 000 a 2 000 mm (uzavřená verze). Všechny jsou zhotoveny z oválného hliníkového profilu – i pro zátěže do 180 kg. Většina nosných ramen na trhu je tvořena čtyřhrannou ocelovou trubkou. Nová geometrie profilu je nejen optickým „poutačem“, ale rovněž zaručuje značně větší stabilitu s ohledem na ohybové a torzní zatížení. Kromě toho z této konstrukce vyplývá velká odolnost proti chvění a zredukování ovládacích sil, které znamená pohodlnější obsluhu.

Je-li pro danou úlohu vyžadována speciální délka ramene, která není v běžné nabídce, lze profily podle potřeby zkrátit. Dodatečné vrtání nebo řezání závitu nejsou zapotřebí.

Snadná instalace kabelů – i dodatečně

Nosné profily jsou k dostání i jako otevřená varianta s profilem ve tvaru X s délkou 500, 1 000 a 2 000 mm. Profily mají dva samostatné kabelové kanály v jednom profilu (kromě nejmenšího provedení CP 60). Tím lze signálový kabel a kabel elektrického napájení ukládat odděleně od sebe, aby se zabránilo nežádoucím elektromagnetickým vazbám. Odnímatelné kryty u úhlových dílů, spojky a klouby usnadňují přístup. Díky otevřenému profilu, jejž lze opticky uzavřít plastovou lištou, a to i za dodržení stupně krytí IP54, může uživatel na rameno kdykoliv snadno a rychle nainstalovat kabely dokonce i se standardními konektory DVI a VGA (obr. 2). Kabely lze nainstalovat také dodatečně, aniž by uživatel musel nosný profil demontovat, nebo dokonce mechanicky upravovat. Flexibilita při zavádění a protahování kabelů se vyplatí právě při servisu nebo při rozšiřování počtu řídicích prvků v ovládací skříni. Rozhodující výhodou pro uživatele přitom je značná úspora času a nákladů. Kromě toho se ramena tvaru X vyznačují dalším užitečným detailem: na zářezy v krytech lze rychle a snadno namontovat např. signální sloupky – bez vrtání a frézování.

Snadné nastavení a přizpůsobení

Jak uživatelsky příjemně je koncipován stavebnicový systém nosného ramene, podtrhují dva další postupy v manipulaci, které – na rozdíl od běžných systémů – lze provést bez demontáže nosného ramene. Jde o seřízení již namontovaných nosných ramen a dodatečné omezení úhlu otáčení. Při seřizování uživatel jednoduše odstraní krytku připojovacího prvku nosného ramene a tím se dostane k oběma seřizovacím šroubům (obr. 3). To zjedodušuje dodatečné vyrovnání nosného ramene. Šikmo visící ovládací panely proto patří minulosti. Podobně snadné je omezení úhlu otáčení, který se seřizuje šroubem v otočném věnci, přístupným bez demontáže ramene.

Podpora při konfigurování

Rychlejší projektování zajišťuje interaktivní online nástroj, který uživatele podporuje při konfiguraci vhodného řešení nosného ramene. Online konfigurátor, jenž je k dispozici zdarma, pomáhá při dimenzování nosného ramene podle požadavků zákazníka. Uživatele vede automaticky jednotlivými kroky. Podle délky výložníku, hmotnosti skříně, průřezů kabelů a specifikací designu konfigurátor navrhuje optimální konstrukci nosného ramene. Přitom integrovaná kontrola správnosti zamezí chybám při konfigurování.

Systém, který je neustále rozšiřován

Nosné profily CP 60 jsou k dostání s otevřeným i uzavřeným profilem. Pro otevřené profily CP 60/120 je možné jako příslušenství zvolit upínací prvky, které fungují jako přídavná ochrana proti přetočení a zkroucení otevřeného profilu při maximální zátěži. Dvoudílný prvek lze instalovat také dodatečně. Další novinkou je otočné upevnění pro spojení ovládací skříňky a profilu nosného ramene v provedení CP 180. Tím je zajištěn maximální prostor pro vodiče, pneumatické hadice a jiné prvky, které je nutné přivést do ovládací skříňky.

Ovládací skříňky Rittal

Ovládací skříňky, které jsou určeny k uchycení zobrazovacích a ovládacích prvků, nabízí firma Rittal v různých provedeních podle potřeb dané úlohy. Skříňky jsou z hliníkových profilů vyráběných průtlačným lisováním. Výhodami jsou dobrý odvod tepla, malá hmotnost a elegantní vzhled.

Ovládací skříňky řady Comfort Panel mají využitelnou šířku čela panelu 520 mm, využitelnou výšku a hloubku je možné volit z nabízené řady. Další nabízenou řadou je Optipanel s možností volby z několika standardních rozměrů. Pro malé ovládací jednotky, které jsou vestavěny v čelních panelech, je tu řada Compact Panel. V této řadě je možné využít vlastní čelní panely s tloušťkou materiálu od 2 do 6 mm.

Novinkami v oblasti ovládacích skříněk jsou „Ovládací skříňky s držadlovými lištami“ a „Ovládací skříňky pro stolní TFT monitor do 24"“. Konstrukčním základem pro „Ovládací skříňky s držadlovými lištami“ je řada kompaktních rozváděčových skříní AE, avšak s několika odlišnostmi, které jsou důležité pro funkci ovládací skříňky. Snadné ovládání umožňuje hliníková lišta, která plní funkci držadla. Čelní hliníkový panel je snadno demontovatelný, aby mohl být přizpůsoben požadavkům konkrétní úlohy. Rychlý, bezpečný a snadný přístup při servisu je možný zepředu nebo zezadu. Tvarovaný úhelník pro vnitřní vybavení má děrování TS.

Velké náklady na pořízení odolných TFT monitorů znamenají, že nejsou pro rozhraní člověk-stroj vždy první volbou, a výrobci často volí levné kancelářské TFT monitory. Hlavní funkcí ovládacích skříněk pro stolní TFT monitor do 24" (obr. 4) je průmyslová ochrana kancelářských monitorů používaných v průmyslu. Tyto monitory umožňují sledovat veškeré důležité informace o stavu monitorovaného systému, ale v náročném průmyslovém prostředí, které může být prašné a vlhké, tedy pro běžné monitory nevhodné, je třeba je řádně ochránit pouzdrem, v tomto případě ovládací skříňkou s krytím IP55. Skříňka je navržena pro běžné TFT monitory s úhlopříčkou až 24" v širokoúhlých formátech 16:9 a 16:10. Čelní prosklená plocha s jednovrstvým bezpečnostním sklem zaručuje dobrou viditelnost celé plochy monitoru. Kombinace zaoblených hran a rukojeti z hliníku zabraňuje zranění operátora a dodává monitoru atraktivní vzhled.

Monitor se do ovládací skříňky montuje do držáku s montážními otvory podle VESA 75/100. Dveře v zadní části skříňky usnadňují přístup k zadní části monitoru. Ovládací skříňka má vnější rozměry 650 × 450 × 155 mm a je vyrobena z ocelového plechu.

Závěrem

Společnost Rittal přináší svým zákazníkům stále něco nového. Promyšlený koncept Rittal – The System poskytuje řešení v oblasti rozváděčů, rozvodů proudu, chlazení a IT infrastruktury, včetně softwaru a služeb, napříč všemi sektory průmyslu. Celosvětovou dostupnost nabízených produktů a řešení zajišťuje více než 10 000 zaměstnanců, jedenáct výrobních závodů a 64 dceřiných společností. Více na www.rittal.cz.

Leoš Blažek, product manager, Rittal

 Obr. 1. Stavebnicový systém nosných ramen CP 60/120/180

Obr. 2. Instalace kabelů je snadná a rychlá

Obr. 3. Seřízení nosného ramene

Obr. 4. Skříňka umožňující používat v průmyslových podmínkách běžný kancelářský TFT LCD monitor do 24“