Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Stavební veletrhy Brno 2008

Ve dnech 22. až 26. dubna 2008 se na brněnském výstavišti konaly Stavební veletrhy Brno 2008, které zahrnují 13. mezinárodní stavební veletrh IBF, 9. mezinárodní veletrh technických zařízení budov SHK a Mezinárodní veletrh investic, financí, realit a technologií pro města a obce Urbis Invest.
 

Statistika

Stavebních veletrhů se zúčastnilo 1 450 vystavujících firem, které obsadily 74 300 m2 ve všech pavilonech a na volných plochách areálu brněnského výstaviště. Zahraniční firmy z 24 zemí tvořily 15 % všech vystavovatelů. Veletrhy navštívily oficiální delegace odborníků z Ruska, Běloruska, Polska a Slovenska. Z celkového počtu přibližně 95 tisíc návštěvníků tvořili odborníci téměř 70 %. V areálu našli vše, od cihly po špičkové technologie pro stavění až po technické vybavení interiérů. Návštěvníci veletrhu si mohli udělat komplexní přehled o tom, na jaké úrovni je české stavebnictví. Nejvíce zastoupeným oborem veletrhů IBF a SHK byly stavební stroje, které prezentovalo 162 firem.
 

Od cihly k elektronice

Největším ze společně pořádaných veletrhů je mezinárodní stavební veletrh IBF, který pokrývá téměř všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce a mnohé další. Vedle nových stavebních materiálů a technologií je pro současné budovy charakteristické technické vybavení pro automatické ovládání vytápění, klimatizace a zabezpečovacích systémů. Tyto automatizační obory jsou zastoupeny v nomenklatuře mezinárodního veletrhu technických zařízení budov SHK Brno. Na něm se vedle dodavatelů sanitární a vytápěcí a osvětlovací techniky prezentovaly společnosti zabývající se technikou pro měření, řízení, regulaci v budovách, např. firma AMit. Návštěvníci se mohli seznámit také s novinkami v informačních systémech budov, v zabezpečovacích systémech, zařízeních pro kontrolu přístupu osob či hlášení požáru. V těchto obrech zaujímají významné místo např. firmy Legrand (obr. 1) a ABB Elektro-Praga (obr. 2). Neopominutelným oborem v nomenklatuře veletrhu SHK jsou alternativní zdroje energie, jimž dominovaly solární články (fotovoltaika) a větrné elektrárny.
(ed)
 
Obr. 1. Výstavní stánek společnosti Legrand
Obr. 2. Expozice společnosti ABB na veletrhu SHK

 

80. výročí vzniku brněnského výstaviště

V úterý 23. dubna se v rámci Stavebních veletrhů Brno 2008 uskutečnila oslava 80 let od vzniku brněnského výstaviště. Setkání se zúčastnili především zástupci významných českých a slovenských stavebních firem. Na slavnostním setkání je svým projevem uvítal také předseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka. Při té příležitosti byla vzpomínána také historie brněnského výstaviště. Ta se začala psát v roce 1928, kdy se konala Výstava soudobé kultury v Československu, jejímž patronem byl prezident T. G. Masaryk. Výstava byla přehlídkou nejvyšších společenských a tvůrčích hodnot vytvořených v prvních deseti letech samostatného demokratického Československa. Předválečné výstaviště bylo svým tehdejším architektonickým pojetím největším a nejmodernějším výstavištěm střední Evropy.
 
Na letošní oslavě vystoupil také Herbert Vogt, předseda představenstva koncernu Messe Düsseldorf, který připomněl, že Veletrhy Brno mají dnes své pevné místo v rámci tohoto koncernu a označil tuto veletržní správu za „nejmilejší a nejúspěšnější dceru koncernu Messe Düsseldorf“.