Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Stavební veletrhy Brno 2006

číslo 4/2006

Stavební veletrhy Brno 2006

Segment stavebních strojů a mechanizace v uplynulých letech prošel prudkým vývojem. Rozvoj stavebního průmyslu a rostoucí stavební výroba se odrazily i na vývoji nové techniky a technologií, které mají pro tento obor zcela zásadní význam. Samozřejmými se stávají inteligentní a automatické řídicí systémy, které nejenže zvyšují bezpečnost a spolehlivost strojů a usnadňují jejich ovládání a údržbu, ale současně také umožňují jejich optimální využití, a to při minimálním vlivu na životní prostředí. Navíc při rychlosti, s jakou se na trh dostává stále dokonalejší technika i pracovní postupy, mohou být letošní novinky v příštím roce již zastaralé.

Stavební veletrhy Brno, největší oborové veletrhy ve střední a východní Evropě, které vstupují do druhé dekády své existence, přinesou již za několik dní opět velké množství novinek i inspiraci v tomto oboru.

Pod značkou Stavebních veletrhů Brno se opět představí tři samostatné projekty:

  • 11. mezinárodní stavební veletrh IBF,

  • 7. mezinárodní veletrh technických zařízení budov SHK Brno,

  • 3. mezinárodní veletrh osvětlovací techniky, elektroinstalací a systémové integrace budov Elektro.

Dále se v nové podobě a ve stejném termínu jako Stavební veletrhy Brno uskuteční veletrh nazvaný Urbis Invest. Mezinárodní veletrh investic, financí, realit a technologií pro města a obce Urbis Invest 2006 naváže na zavedený veletrh Urbis, který se jeho organizátoři rozhodli osamostatnit a maximálně tak vyjít vstříc specifickým požadavkům vystavovatelů v tomto segmentu. Veletrh Urbis Invest doplní ryze stavební obory o pohled investorů, finančních poradců, developerů, realitních makléřů, finančních institucí a státní správy i samosprávy na problematiku staveb, finančních investic, využití strukturálních fondů a investic do oblastí spojených s výstavbou a správou nemovitostí. Tradiční a nedílnou součástí veletrhu Urbis Invest zůstává představení nové techniky pro města a obce.

Veletrh Urbis Invest nabídne také např. prezentace mnoha průmyslových zón i tzv. brownfields – ploch vhodných k regeneraci a dalšímu účelnému využití – ze všech krajů České republiky, včetně hlavního města Prahy. Pro potenciální investory jsou takové informace téměř k nezaplacení.

Připravovaná koncepce Stavebních veletrhů Brno 2006 sleduje několik let trvající trend ve stavebním průmyslu – postupný nárůst stavební výroby a rozvoj její infrastruktury. Podle dlouhodobých prognóz lze v této oblasti i nadále očekávat růst. Stále rostoucí požadavky na technické vybavení budov, úspory energií, kvalitu a funkční schopnosti daly vzniknout tématu, v jehož rámci budou sledovány především možnosti alternativních zdrojů energie, uplatnění regulace a eliminace ztrát energie v budovách a využití finančních zdrojů EU pro rozvoj výrobních postupů zaměřených na „zelenou energii„ z obnovitelných zdrojů.

Společným hlavním tématem obou celků – Stavebních veletrhů Brno a veletrhu Urbis Invest – proto bude zelená energie. Téma, které je velmi důležité nejenom z pohledu uplatňování celoevropských směrnic, ale především z pohledu využívání takových technologií a postupů, které přinášejí o mnoho menší spotřebu energií, než jsme zvyklí, a to nejenom v bydlení, ale i v průmyslu. Hitem letošních Stavebních veletrhů Brno se tak stanou využití obnovitelných zdrojů energie, trvale udržitelný rozvoj, nízkonákladové provozy a nízkoenergetické výrobní a zpracovatelské procesy. Jelikož je tato tematika aktuální nejen v ČR, lze se těšit i na účast mnoha subjektů ze zahraničí. Partnerskými zeměmi letos jsou Slovensko a Polsko, které budou v Brně hojně zastoupeny.

Stavební veletrhy Brno 2006 spolu s veletrhem Urbis Invest 2006 se konají v areálu brněnského výstaviště ve dnech 25. až 29. dubna 2006. Další informace o nich lze nalézt na http://www.stavebniveletrhybrno.cz

(Veletrhy Brno, a. s.)