Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Stasto on line – nejen prodej po internetu

číslo 3/2002

Stasto on line – nejen prodej po internetu

Internetový systém Stasto on line není pouhou elektronickou alternativou „papírového“ katalogu, ale sahá mnohem hlouběji. Přehledně poskytuje uživateli všechny základní údaje o produktech dodávaných firmou Stasto Automation, včetně vždy aktuálních cen. Umožňuje jednoduchý výběr produktů, archivaci seznamů i přímé odeslání objednávky. Objednávka na straně zákazníka je jasná a jednoznačná, je vyloučen vznik překlepů a přehlédnutí při přepisování, nečitelnost při faxování apod. Na straně dodavatele jsou obdobně vyloučeny chyby při opakovaném zadávání požadavků do počítače, všechny údaje jsou automaticky předávány v elektronické podobě až do skladu nebo do výroby.

Obr. 1.

Dále má uživatel okamžitě k dispozici i potřebnou technickou dokumentaci, kterou si může u každého produktu přímo stáhnout ve formátu PDF a podle potřeby vytisknout nebo elektronicky archivovat. Kromě technických listů se všemi údaji jsou postupně doplňovány i výkresy jednotlivých typů (např. pneumatických válců) ve formátu DXF pro zpracování např. programem AutoCAD.

Technikům poskytuje Stasto on line další významnou pomoc – obsahuje strukturu, která tam, kde je to možné, definuje vzájemnou technickou návaznost prvků. Například při klasickém „papírovém“ vytipování pneumatického válce musí technik vybrat příslušenství podle mnoha přesně daných kritérií, jako jsou rozteče a závity upevňovacích prvků, vstupní otvory pro šroubení apod. Program Stasto on line pracuje automaticky, tzn. stačí vybrat druh upevnění, např. vidlici nebo patní přírubu, a ostatní parametry jsou již automaticky a bezchybně dosazeny. Program nabídne zákazníkovi i další navazující prvky a provedení – např. k elektropneumatickému ventilu patří tlumiče a šroubení atd.

To vše napomáhá odborníkům koncentrovat se na podstatné věci a rutinu i obchodní odbavení opravdu minimalizovat. Jednou sestavené seznamy nebo objednávky je možné po zaregistrování archivovat přímo u firmy Stasto Automation, znovu vyvolat, kombinovat je apod. Jen internet zajišťuje přímou elektronickou komunikaci a aktuálnost údajů, ale protože jej zatím nevyužívají všichni, je k dispozici i verze na CD, ovšem s omezenými možnostmi.

(Stasto)

STASTO Automation s. r. o.
K Náklí 512
257 41 Týnec nad Sázavou
tel.: 0301/70 17 00, 70 18 34, 0601/226 194
fax: 0301/70 17 01
isdn: 0301/70 18 71
e-mail: stasto@czn.cz
http://www.stasto.cz

Inzerce zpět