Start-upy se mohou přihlásit do programu Solid Edge for Startups

Solid Edge for Startups je program společnosti Siemens PLM Software, který má zpřístupnit software pro návrh a konstrukci začínajícím velmi malým podnikům bez dostatečného kapitálu potřebného k nákupu softwaru CAD.

Program se již velmi dobře ujal mezi start-upy v USA a od 19. října 2017 bude dostupný firmám po celém světě. Na rozdíl od jiných podobných programů není podmínkou jeho využití vyrábět fyzický produkt. Do programu se mohou přihlásit firmy splňující několik podmínek. Žadatelé musí být právnické osoby podnikající po dobu kratší než tři roky. Kapitál společnosti musí být nižší než 1 milion amerických dolarů a její roční obrat musí být do 1 milionu dolarů. Žadatelé mohou podnikat v jakémkoliv odvětví a o software mohou žádat opakovaně, jestliže i nadále splňují uvedené podmínky. Žádosti je možné podávat na adrese www.siemens.com/plm/startup.   

(ed)