Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Stanovisko NAMUR k situaci v oblasti standardů pro bezdrátové přenosy dat

V lednu 2009 vydalo německé sdružení dodavatelů a uživatelů automatizační techniky NAMUR doporučení NE 124, které shrnuje základní požadavky na bezdrátové přenosy dat v průmyslové automatizaci. Jedním ze základních doporučení pro uživatele je v maximální míře využívat standardizovanou techniku, protože jen ta zaručuje dostatečnou míru interoperability komponent od různých výrobců.
 
V současné době existují dva mezinárodní standardy, které si vzájemně konkurují. V květnu 2009 vydalo sdružení HART Foundation specifikaci pro komunikační systémy WirelessHART. První provozní zařízení s komunikací prostřednictvím WirelessHART jsou již na trhu. V září 2009 vydala společnost ISA specifikaci bezdrátových komunikačních systémů ISA-100.11a; zařízení podle této specifikace dosud na trhu nejsou.
 
Oba standardy jsou cíleny na stejnou oblast úloh a jejich technická základna je v podstatě identická (komunikují v pásmu ISM 2,4 GHz, fyzická vrstva a řízení přístupu k médiu jsou v souladu s IEEE 802.15.4).
 
Sdružení NAMUR je přesvědčeno, že sloučení obou standardů do jednoho je technicky proveditelné a z pozice NAMUR je konkurenční boj mezi oběma standardy nesmyslnou překážkou bránící rychlému rozvoji využití bezdrátových přenosů dat. Dodavatelům i uživatelům bezdrátové automatizační techniky nepřináší tato situace nic jiného než zvyšování nákladů.
 
Proto bude NAMUR prosazovat sloučení obou standardů do jediné normy IEC.
(Bk)