Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Stanovisko děkanů technických fakult k návrhu vysokoškolského zákona

Děkani 27 technických fakult z ČR se na svém setkání v Praze 17. května 2011 dohodli na tomto stanovisku:
 
„Pozorně sledujeme situaci českého vysokého technického školství a považujeme ji za neadekvátní pro rozvoj společnosti a dlouhodobě neudržitelnou.
 
Předložený věcný návrh zákona o vysokých školách tuto situaci neřeší, naopak představuje zásadní ohrožení úrovně vzdělanosti v České republice.
 
Obáváme se, že je v něm skryta hrozba omezení akademických svobod, potenciální možnost privatizace veřejných prostředků na vzdělávání a účelové zneužití akademické sféry.
 
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vytvořit Asociaci děkanů technických fakult jako platformu pro jednání o zásadních otázkách reálné podpory technického vzdělávání. Reforma systému vysokého školství musí obsahovat tyto zásadní principy:
 
Akademické svobody: Autonomie akademické sféry je po dlouhá staletí chápána jako základní podmínka svobodného rozvoje kritického myšlení, která rozvíjí vzdělanost lidstva i v dobách společenských a politických zvratů. Totalitní režimy 20. století vždy likvidovaly akademické svobody. Obáváme se likvidace či omezení této autonomie v podobě oslabení vysokoškolských institucí při volbě představitelů akademických obcí i v dalších pravomocích.
 
Kvalita vzdělání: Vysokoškolské vzdělání vyžaduje soustavnou péči o jeho kvalitu, které lze dosáhnout pouze respektem k tradičním hodnotám a dlouhodobým úsilím, nikoliv rychlými administrativními direktivními zásahy ani vytvořením volného prostoru pro čistě komerční zájmy. Obáváme se dalšího snižování kvality, které je obsaženo v aktuálním věcném záměru zákona o vysokých školách.
 
Podpora technického vzdělávání: Stále více se projevuje nedostatek vysoce kvalifikovaných pracovníků v různých technických oborech.
 
Požadujeme reálnou podporu k vytvoření ekonomických podmínek na vysokých školách pro vzdělávání dostatečného počtu technických odborníků na našich fakultách v kvalitě požadované praxí.“
 
V anketě na webových stránkách časopisu Automa jsme položili tuto otázku: „Domníváte se, že nový vysokoškolský zákon přispěje k zefektivnění výuky na technických VŠ, nebo souhlasíte se stanoviskem děkanů?“ Padesát procent z celkem 24 hlasujících zaškrtlo možnost, že nový vysokoškolský zákon přinese zlepšení kvality výuky a efektivnější práci VŠ, podle 42 % z nich nebude mít na úroveň VŠ žádný podstatný vliv a jen 8 % souhlasí se stanoviskem děkanů a obává se, že nový vysokoškolský zákon dostane školy do vleku komerčních a politických zájmů.

(ed)