Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Standardní i zakázkové pneumatické prvky

číslo 8-9/2003

Standardní i zakázkové pneumatické prvky

Firma Poličské strojírny a. s., je společnost působící na českém trhu již déle než osm desetiletí. Své jméno si získala mimo jiné také výrobou a dodávkami pneumatických prvků, a to standardních i zakázkových, např. pro dveřní systémy.

Obr. 1.

Široký sortiment standardních prvků

V sortimentu firmy zákazník najde širokou nabídku standardních pneumatických prvků (obr. 1), rozdělenou do několika oblastí, v dalším textu stručně popsaných.

Jednotky pro úpravu vzduchu

Oblast jednotek pro úpravu vzduchu v mi-nulém roce prošla výraznou inovací. Jednotky řad MK, CA a X byly nahrazeny ucelenou řadou D. Ta obsahuje jednotlivé komponenty i kompletní úpravny vzduchu s při-pojo-vacími závity G1/4", G3/8", G1/2" a G1" (obr. 2). Přednostmi produktů řady D jsou velká variabilita jednotlivých komponent, jednoduché sestavování do požadovaných celků a široká paleta přídavných prvků, jako jsou mechanické uzavírací ventily, elektromagneticky či pneumaticky ovládané tzv. start/stop ventily, ventily zajišťující pomalou změnu tlaku atd.

Ovládací ventily

K dispozici jsou ventily 2/2, 3/2, 5/2, 5/3 ovládané mechanicky, pneumaticky a elektromagneticky. Pro různé aplikace lze využít např. logické členy AND a OR, bezpečnostní ventily pro dvouruční ovládání např. lisů atd.

Obr. 2.

Pneumatické válce

Přímočaré pneumatické válce jsou vyráběny ve standardním provedení, s dvojitou pístnicí se zajištěním proti pootočení, či s pístnicí průchozí. Větší únosnosti pneumatického válce při zatížení radiálními silami lze zajistit použitím tzv. vedení válců s kulič-kovými ložisky nebo samomaznými pouzdry. Blokační jednotka pneumatického válce se využívá pro zajištění pístnice proti pohybu při výpadku dodávky stlačeného vzduchu – uplatňuje se tedy především jako bezpečnostní prvek. Samozřejmé je snímání polohy pístu prostřednictvím bezdotykových jazýčkových či polovodičových snímačů.

Šroubení

Zákazník má možnost volit mezi šroubením s nástrčnou rychlospojkou pro snadné a rychlé propojení nebo šroubením s převleč-nou maticí pro spojení realizovaná např. v prašném prostředí. Pro rozbočení či napojování větví pneumatického obvodu je k dispozici široká škála šroubení a tvarovek: mezikusy tvaru T, duté šrouby s jednoduchou či dvojitou objímkou, rozbočky, závitové přechodky aj.

Hadičky

Prostředí, ve kterém bude realizován pneumatický obvod, může být definováno např. rozsahem teplot, výskytem agresivních látek, tvarovou členitostí apod. V návaznosti na dané podmínky se volí materiál použité hadičky. Nabízeny jsou hadičky polyamidové, polyetylenové, polyuretanové, teflonové a pro těžší provozy hadičky zesílené skleněnými vlákny či s kovovým opletením.

Katalogy a poradenství zdarma

Parametry a zástavbové rozměry standardních pneumatických prvků jsou k dispozici v přehledných katalozích v knižní formě nebo na CD. Katalogy jsou také součástí internetových stránek firmy. Zdarma je nabízeno poradenství při výběru a dimenzování pneumatických prvků a poradit lze i při sestavování pneumatických obvodů.

Zakázková pneumatika

Poměrně obsáhlý a neustále doplňovaný sortiment standardních pneumatických prvků umožňuje zákazníkům firmy Poličské strojírny úspěšně řešit mnoho automatizačních úloh. Často však nastává situace, kdy pro zadaný úkol obvyklé prvky použít nelze, ať už z tech-nických, anebo ekonomických důvodů. Pak je třeba navrhnout nový výrobek, odpovídající specifickým požadavkům.

Touto problematikou se ve firmě zabývá odbor zakázkové pneumatiky.

Specifické požadavky lze splnit v zásadě dvěma způsoby: úpravou standardního pneumatického prvku nebo vývojem nového výrobku.

Obr. 3.

K nejčastějším úpravám standardních pneumatických prvků patří přizpůsobení zástavbových rozměrů pneumatických válců. Zdvih pístnice a materiál pístnice či tvar tělesa válce patří k základním volbám zákazníka, dále však lze podle požadavku upravit délku pístní tyče či závit na pístní tyči. Možné je taktéž dodat tzv. polohovací pneumatické válce – dva válce se společným zadním víkem. Dosahované polohy jsou dány zdvihem pístnice jednotlivých válců.

Složitější úpravy či přímo novou konstrukci si vyžádaly např. tandemové pneumatické válce (poskytující větší výkon při minimálním nárůstu zástavbových rozměrů), speciální jednočinné pneumatické válce určené k uvolňování nebo upevňování nástrojů v obráběcích strojích či pneumatické válce PSX, certifikované FTZÚ Ostrava-Radvanice pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu (napínání pásových dopravníků v plynujících hlubinných dolech).

Dalším příkladem výrobku přizpůsobeného specifickým požadavkům je pneumaticko-hydraulický multiplikátor, což je zařízení převádějící tlak vzduchu na tlak oleje (obr. 3). Parametry volitelné zákazníkem jsou převodní poměr, jímž je dán výstupní tlak oleje, výtlačné množství oleje, manometr s gly-ceri-novou náplní či bez ní a způsob uchycení multiplikátoru. Multiplikátor umožňuje použít hydraulické prvky bez nutnosti montáže hydraulického agregátu.

Obr. 4.

Nejširší uplatnění však nacházejí výrobky odboru zakázko-vé pneumatiky Poličských strojíren a. s., v oblasti dveřních systémů dopravních prostředků. Vyráběny a dodávány jsou ovládací bloky ventilů, otočné a přímočaré pneumatické válce a zajišťovací zámky i ostatní příslušenství pro ovládání dveří autobusů, trolejbusů či železničních vagonů pro dopravu osob.

Kompaktní ovládací blok ventilů OB (obr. 4) může současně zajišťovat několik funkcí: otevírání a zavírání dveří a ovládání jejich zajišťovacích zámků, škrcení průtoku vzduchu (nastavení rychlosti pohybu dveří), snímání tlaku vzduchu, reverzaci chodu dveří při sevření pasažéra či zavazadla a nouzové odvětrání tlakového obvodu či změny rychlosti otevírání dveří během činnosti. Funkce ovládacího bloku lze kombinovat po-dle požadavku zákazníka. Přívod stlačeného vzduchu se připojuje šroubením s ná-strčnou rychlospojkou. Elektrickou energii lze přivést přímo na kontakty ovládací cívky či přes konektor.

Přímočaré pneumatické válce pro dveřní systémy zpravidla vycházejí ze standardních válců, jejichž zástavbové rozměry jsou upraveny podle způsobu uchycení k rámu vozu.

Obr. 5.

Odlišnou konstrukci mají pneumatické válce otočné – tzv. otočné ovladače řad OK a OD (obr. 5). Jsou to pneumatické válce s převodem přímočarého pohybu na pohyb rotační. Převod je realizován prostřednictvím unašeče a šroubových drážek. Předností ovladačů OD a OK v porovnání se systémy s kuličkovým šroubem je především větší dosahovaný krouticí moment a jeho výhodnější průběh. Díky jednoduché konstrukci lze průběh a velikost momentu přizpůsobit požadavkům zákazníka beze změny tlaku vzduchu v systému. Úhel otočení ovladače je možné přizpůsobit kinematice dveří, což s sebou přináší další výhodu – využití seřiditelného tlumení v obou koncových polohách. Tak lze zvětšit rychlost pohybu dveřního systému až o 40 %. Ovladače obou vyráběných řad zvyšují bezpečnost dveřního systému díky spolehlivé funkci i v náročných provozních podmínkách. Rychlejší pohyb dveří znamená kratší dobu nezbytného prostoje na zastávkách, a tím větší komfort cestujících i řidiče a zkrá-cení celkové doby jízdy s úspo-rou nákladů.

Pozvání

Se všemi novinkami v sorti-mentu standardních i zakázkových pneumatických prvků dodávaných společností Poličské strojírny a. s., se lze podrobně seznámit v expozici firmy na 45. MSV v Brně, kam všechny zájemce o tuto techniku srdečně zveme.

Ing. Richard Pelikán,
Poličské strojírny, a. s.

Poličské strojírny a. s.
572 12 Polička
tel.: 461 751 518, 535, 536, 576
fax: 461 751 575
e-mail: pneus@pos.cz
http://www.pos.cz

Inzerce zpět