Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Standardizovaný přístup ke službám CANopen z jazyků IEC 61131

Sdružení CAN in Automation (CiA) zveřejnilo specifikaci CiA 314, která z části nahrazuje specifikaci CiA 405, zveřejněnou již před dvaceti lety. Ostatní části specifikace CiA 405 byly již před časem začleněny do CiA 302-4 (síťové proměnné a okno process image) a do CiA 306-3 (elektronický katalogový list). Dokument CiA 314 specifikuje funkční bloky CANopen, např. čtení z SDO (Service Data Object) nebo zápis do nich, vyžádání stavu NMT (Network Management) nebo stavu jádra CANopen. Další funkční bloky jsou určeny pro přenos a příjem informací EMCY (Emergency Messages) stejně jako pro tvorbu vstupů do slovníku objektů.

 
Tyto funkční bloky využijí dodavatelé zařízení s rozhraním CANopen programovatelných v jazycích IEC 61131-3 a souvisejících soft-PLC pro tvorbu aplikací přenosných na jiné platformy. Roste tak možnost opětovného využití již vytvořených programů. Zařízení s rozhraním CANopen programovatelná podle IEC 61131-3 jsou používána zejména v průmyslové automatizaci, k řízení strojů, v „inteligentních“ pohonech a stále více také v mobilních strojích.
 
Další informace: www.can-cia.org.

(Bk)