Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Standardizovaná, modulární a flexibilní technika pohonů

číslo 8-9/2004

Standardizovaná, modulární a fl exibilní technika pohonů

Společnost Schmachtl CZ představuje několik zajímavých komponent techniky pohonů ze sortimentu firmy Dunkermotoren z německého Bonndorfu. Tajemství úspěchu výrobků této firmy spočívá v tom, že navazuje na starobylou tradici spolehlivosti a přesnosti, kterou je kraj kolem Bonndorfu, odkud pocházejí mj. známé hodiny „švarcvaldky„, světově proslulý.

Obr. 1.

Silné brzdy pro malé stejnosměrné motory

Bezkartáčové stejnosměrné motory s integrovanou elektronikou lze používat jako servopohony, např. pro polohování manipulačních zařízení a pásových dopravníků. Pro tyto aplikace jsou ovšem často potřebné také brzdy, které udržují zastavený pohon v dané poloze bez trvalého napájení. Proto firma Dunkermotoren vyvinula brzdu E 38. Při průměru 38 mm a celkové výšce 26 mm je určena pro použití s konvenčními stejnosměrnými motory řady G 30, G 42 a GR 42 i s elektronicky komutovanými stejnosměrnými motory s integrovanou elektronikou BG 31, BG 40 a BG 44. Tím dostanou uživatelé poprvé možnost připojit k malým stejnosměrným motorům brzdy z rozmanitého sortimentu pohonných komponent firmy Dunkermotoren.

Obr. 1. Přídržné brzdy s momentem několikanásobně převyšujícím běžné momenty motorů nabízejí obzvláště u malých stejnosměrných motorů velmi velký brzdný moment, nutný např. při polohování

Standardem jsou brzdy vybavené uzavřeným obvodem s pružinou pro provozní napětí 24 V. Bez problémů pracují při rychlostech až 6 000 min–1. Typický brzdný moment 0,2 N·m několikanásobně převyšuje jmenovitý moment kompatibilních stejnosměrných motorů. Je tedy možné využít je i v aplikacích, kde je nutné počítat s budoucím nárůstem požadovaného brzdného momentu. Brzdy obvykle mají krytí IP20. K dispozici jsou též dodatečné kryty pro ochranu proti prachu a vlhkosti, popř. proti vodě, podílející se na zvýšení celkového krytí. Brzdy je možné použít v rámci kompletního modulárního systému pohonů od firmy Dunkermotoren. Spolu s dalšími komponentami, jako jsou snímače polohy a převodovky, je tak možné využít mnoho kombinací pohonů s příslušenstvím. Výrobcům finálních zařízení (OEM) nabízí firma Dunkermotoren navíc možnost dodávky verzí s nestandardním provozním napětím.

Obr. 2.

Čistý a hladký

Stejnosměrné motory řady BG 65 lze používat v místech s velkými nároky na hygienu a naopak v místech s velkou prašností. Komponenty určené do těchto prostředí musejí splňovat speciální kritéria. Na jejich krytech se nesmějí vyskytovat žádné nepotřebné prohlubně, slepé otvory a lemy. Mimo to by měl být jejich povrch co nejhladší. To zabraňuje usazování nečistot na povrchu. Navíc musejí být povrchy jednoduše čistitelné. Uvedená kritéria nabývají na důležitosti zejména při výrobě potravin a nápojů, ale také v obalovém průmyslu.

Obr. 2. Hladké kryty jsou ideální pro použití v místech s velkým znečištěním i pro aplikace s velkými nároky na hygienu a jednoduché čištění, např. v potravinářském průmyslu

Firma Dunkermotoren, aby výrobcům strojů a zařízení v potravinářském průmyslu umožnila těžit z výhod elektronicky komutovaných stejnosměrných motorů, uvedla na trh stejnosměrné motory řady BG 65 s hladkými kryty. Hladké povrchy brání usazování nánosů prachu, nečistot a ulpívání tekutin. Kromě toho lze hladký kryt bez problému vyčistit. Proto jsou tyto motory vhodné zejména pro potravinářskou výrobu.

Rovněž je lze s výhodou použít v prostředí s vysokým stupněm znečištění, např. při výrobě a zpracování papíru a kartonu i v balicím průmyslu. Téměř se na nich nehromadí usazeniny prachu a nečistot, které by se mohly podílet na nežádoucím zahřívání motoru.

Zvláštní výhodou elektronicky komutovaných stejnosměrných bezkartáčových motorů jsou malé nároky na jejich údržbu a dále malé opotřebení. V typu BG65 SI je integrována elektronika pro řízení ve čtyřech kvadrantech (řízení otáček v obou směrech). Digitální a analogové vstupy umožňují volit různé funkce, např. startování a zastavení pohybu, otáčení ve směru a proti směru hodinových ručiček, udržování stejné polohy s točivým momentem nebo bez něj. Navíc jsou na dalších výstupech k dispozici signály informující o směru otáčení, signály snímače polohy s 15 impulsy na otáčku a jeden signál poruchy. Pouzdro motoru má krytí IP54, na přání až IP65. Využít lze varianty pro 24, 40 a 60 V napájecího napětí s výkony 65 až 140 W a jmenovitými točivými momenty od 0,2 do 0,4 N·m.

Obr. 3.

Všestranný servopohon s rozhraním CANopen

Stejnosměrné bezkartáčové motory s integrovanou řídicí elektronikou lze nyní ovládat i přes sběrnici CAN.

Obr. 3. Stejnosměrné motory řady BG 65 s integrovanou elektronikou pro řízení ve čtyřech kvadrantech využívají sběrnici CANopen

Integrace senzorů a pohonů prostřednictvím průmyslových sběrnic do komplexních automatizovaných systémů má velké výhody. Proto jsou sběrnice stále více využívány např. výrobci textilních, tiskařských a balicích strojů. Firma Dunkermotoren proto uvedla na trh nové motory s integrovanou elektronikou řady BG 65 s rozhraním CANopen – DSP 402 (Device Profile – Drives and Motion Control). Díky tomu je nyní možné začlenit stejnosměrné bezkartáčové motory pomocí sběrnice CANopen do obsáhlé automatizační sítě. Všechny funkce servomotoru jsou ovladatelné přes rozhraní sběrnice. Patří k nim např. čtení informací o pozici buď z integrovaných senzorů, nebo z volitelného snímače polohy. Snímač umožňuje dosáhnout přesnosti až 10" při proměnných rychlostech otáčení od 1 min–1 do maximální rychlosti otáčení. Dále jsou k dispozici funkce pro hlídaní točivého momentu. Stejnosměrné motory se mohou otáčet v obou směrech a mohou být zastavovány s pomocí zádržného momentu nebo bez něj. Přes sběrnicové rozhraní mohou být také přenášena hlášení o chybách a stavu pohonu. Série BG 65 zahrnuje motory na 24, 40 a 60 V DC při výkonu 65, 100 a 140 W a točivých momentech 02, 0,3 a 0,4 N·m. Značnými výhodami stejnosměrných bezkartáčových motorů jsou nízké nároky na jejich údržbu a malé opotřebení dané tím, že v motoru nejsou přímo se dotýkající součásti. K dlouhé životnosti přispívají precizní kuličková ložiska. Jsou promazána a zapouzdřena a během své životnosti nevyžadují údržbu. Motory s rozhraním CANopen – DSP 402 mají krytí IP65. Pro sběrnicové rozhraní je k dispozici standardní kruhový pětipólový konektor.

Firma Dunkermotoren nabízí také široký sortiment vhodných planetových a šnekových převodovek. Kompletní modulární systém umožňuje realizovat téměř jakoukoliv kombinaci z různých pohonných komponent. Pomocí standardních modulů tak mohou uživatelé bez problémů dosáhnout požadovaného točivého momentu a charakteristiky rychlosti otáčení.

Martin Andrt,
Schmachtl CZ

Schmachtl CZ, spol. s r. o.
Vídeňská 185
252 42 Vestec u Prahy
tel.: 244 001 500
fax: 244 910 700
e-mail: office@schmachtl.cz
http://www.schmachtl.cz

Inzerce zpět