Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Standardizace hydraulických agregátů

číslo 1/2004

Standardizace hydraulických agregátů

Od konce roku 2001 začala firma Bosch Rexroth, spol. s r. o., preferovat dodávky standardizovaných hydraulických agregátů. Jsou to agregáty, které nabízejí zákazníkům nové funkce za stávající cenu. Mezi jejich výhody patří pružnost dodávek a rychlejší a snazší dostupnost náhradních dílů.

Ve standardizaci agregátů vychází firma Bosch Rexroth, spol. s r. o., z koncepce MTR (Modular Technic Rexroth). Jde o používání předem připravených skupin – modulů. Tyto moduly jsou hlavními funkčními skupinami hydraulických agregátů: standardizovaná nádrž s příslušenstvím, pohonná (čerpadlová) jednotka, chladicí a filtrační okruh a akumulátorová jednotka. Hlavní moduly sloužící za zdroj tlaku (hlavní pohonná jednotka, akumulátorová jednotka) jsou opatřeny pojistnými bloky.

Přínosem tohoto přístupu je velká variabilita při montáži. Mnohé další výhody se projeví při uvádění do provozu a údržbě. Náhrada kompletních modulů je velmi rychlá. Všechny potřebné komponenty jsou trvale skladem. Výroba je rozdělena na montáž standardizovaných skupin a samostatnou konečnou montáž již kompletních systémů. Tak se dosahuje větší efektivity montáže a lepšího využití montážního prostoru.

Jednotlivé moduly jsou voleny s ohledem na nejběžnější parametry hydraulických pohonů v praxi. Hlavní pohonná jednotka je v provedení se zubovými, lamelovými a axiálními pístovými čerpadly. Chladicí a filtrační jednotka tvoří samostatný chladicí a filtrační okruh, sestávající z čerpadlové jednotky, vodního chladiče a tlakového filtru. Řady akumulátorových jednotek jsou tvořeny vakovými a membránovými akumulátory a jsou opatřeny pojistnými bloky s manuálním nebo elektrickým ovládáním.

Další novinkou související se standardizací hydraulických pohonů je používání sendvičových bloků. Princip tohoto systému, nazvaného IH20, spočívá v sestavování rozvodných bloků pomocí desek (segmentů) osazených hydraulickými ventily. Tento přístup je vhodný zejména u rozvodných bloků osazených ventily několika velikostí. Vhodné uspořádání umožní velmi rychle propojit pracovní větvě. Odpadá náročná konstrukce a výroba nového hydraulického bloku pro každou aplikaci. Výhodou je i minimalizace chyb při výrobě bloku a možnost trvalého držení jednotlivých segmentů na skladě. Nepřehlédnutelný je i menší počet těsnicích míst a jednodušší uspořádání celého hydraulického pohonu.

Jednotlivé segmenty jsou dodávány ve třech rozměrových řadách, které pokryjí běžné požadavky na průtok. Řady lze mezi sebou kombinovat a osadit je ventily jmenovitých velikostí NG6 až NG25. Vývoj bloků pokračuje a v poslední době jsou dodávány i segmenty např. pro výrobu bloků pro lisy.

Současně jsou konány i nepřetržité zkoušky těsnosti bloků IH20. Začátkem roku 2003 proběhlo na zkušebním zařízení osm milionů zkušebních cyklů bez známek porušení těsnosti.

Standardizace umožňuje efektivnější a modernější řešení hydraulických pohonů. S tím je spojeno cenové zvýhodnění. Standardizace se uplatní při projektování a konstruování nových hydraulických pohonů, ale její výhody se ukazují také při generálních opravách již existujících zařízení.

(Bosch Rexroth)

Bosch Rexroth, spol. s r. o.
Hviezdoslavova 5
627 00 Brno
tel.: 548 126 111
fax: 548 126 112
e-mail: info@boschrexroth.cz
http://www.boschrexroth.cz

Inzerce zpět