Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Standardizace časových značek pro sběrnice CAN

Společnost CiA (CAN in Automation) zveřejnila specifikaci CiA 603, která určuje pravidla časového managementu sběrnice CAN. Navrhovaný přístup je kompatibilní s časovým managementem definovaným sdružením AUTOSAR (Automotive Open System Architecture), který stanovuje, že se zaznamenávají časové značky přijetí a odeslání zprávy CAN stejně jako šestý bit posledního rámce zprávy (EOF). Dvanáctistránková specifikace také definuje jemnost rozlišitelnosti času a volně běžící časovač. Specifikace je určena především pro výrobce čipů a k použití při implementaci protokolu CAN. Popisovaný časový management může být použit pro sítě s klasickou verzí CAN stejně jako pro sítě s CAN FD. „Standardizovaný časový management a časové značení zpráv CAN jsou velmi důležité pro příští generaci komunikace ve vozidlech,“ zmiňuje Holger Zeltwagner, výkonný ředitel CiA. Specifikovaný hardwarový přístup vyžadující dvě zprávy CAN je kompatibilní se současným softwarovým řešením, ale je mnohem přesnější.      

(jč)