Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Standard nanoETXexpress na cestě na trh

Standard vestavných počítačů typu compu­ter-on-module (COM) nanoETXexpress (84 × 55 mm) se dočkal verze 1.0. Společně ji zve­řejnily společnosti Aaeon, Adlink, Advantech a Kontron. Následně bude standard předsta­ven členům sdružení PICMG (PCI IndustrialComputer Manufacturers Group), s cílem za­členit jej do budoucí verze standardu COM Express pod neutrálním názvem Ultra (vedle verzí COM Express Basic a Extended).
 
Výhodou pro zákazníky bude to, že v rám­ci jednotného standardu COM Express bude zachována plná kompatibilita signálů a za­pojení konektorů s dosavadním standardem COM Express Type 1.
 
Ve verzi 1.0 standardu nanoETXexpress je nově podpora SDVO (Serial Digital Video Output) – a co je pro uživatele příjemné, za velmi rozumnou cenu. Signály SDVO jsou vedeny odděleným konektorem pro pruž­ný páskový kabel. Výstup LVDS na konek­toru COM Express tak může být zachován a používán společně s SDVO. Lze tudíž vy­užít např. LVDS pro interní plochý displej a SDVO pro externí displej s rozhraním DVI.
 
Verze 1.0 nanoETXexpress je k dispozici na http://www.nanoetxexpress.com. Na ad­rese http://www.nanoetxexpress.com/specs/specs.php najdou informace zájemci o výrobu COM podle specifikace COM Express Ultra.
(Bk)