Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Standard FDI: zveřejněny specifikace a demo nástroje pro vývojáře

Společnost FDI Cooperation, LLC, poprvé zveřejnila specifikaci standardu FDI (Field Device Integration), vytvářeného za účelem zajistit interoperabilitu inteligentních provozních přístrojů v celém spektru automatizační techniky. Současně byla specifikace FDI spolu s nejnovějšími specifikacemi standardu EDDL předána IEC k realizaci dalších kroků v rámci mezinárodního standardizačního procesu. Standard FDI bude zahrnut do připravované normy IEC 62769. Jádrem specifikace FDI je modul FDI Device Package, obsahující odstupňovaným způsobem vše, co hostitelský systém potřebuje k začlenění daného inteligentního přístroje, včetně pokročilých nastavovacích a diagnostických funkcí, a to nezávisle na použitém komunikačním protokolu. Specifikace FDI je k dispozici ke stažení na www.fdi-cooperation.com.

Spolu s vydáním specifikace FDI byla představena také předběžná verze vývojového prostředí IDE (Integrated Development Environment) se standardními vývojovými nástroji usnadňujícími výrobcům tvorbu modulů typu FDI Device Package pro provozní přístroje s komunikačními rozhraními Foundation Fieldbus, HART a Profibus.

Funkce FDI a IDE byly představeny na valné hromadě organizace NAMUR ve dnech 7. a 8. listopadu 2013 při živé demonstraci součinnosti provozních přístrojů od šesti různých výrobců začleněných do řídicího systému při použití modulů typu FDI Device Package. Demonstrace, připravená společností Siemens, zahrnovala úlohy jako např. zkonfigurování, nastavení hodnot parametrů, diagnostiku, ověření funkce a údržbu přístrojů. Poprvé v historii zde byl obsah modulů typu FDI Device Package interpretován v komerčně dostupném řídicím systému při použití nástrojů ze sady FDI Common Host Components, nezávislé na komunikačním protokolu.

[Tisková zpráva Fieldbus Foundation, 14. listopadu 2013.]                                                               

(sk)