Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

SPS/IPC/Drives 2011 v Norimberku očekává rekordní účast

Veletrh SPS/IPC/Drives, který se bude konat tradičně v posledním listopadovém týd­nu, od 22. do 24. listopadu 2011, v německém Norimberku, očekává rekordní celkovou účast vystavovatelů a rekordní počet vystavovatelů ze zahraničí. Dvanáct hal obsadí té­měř 1 400 vystavovatelů – mezi nimi všechny nejdůležitější firmy z oboru průmyslové automatizace strojní výroby.
 

Mezinárodní účast

 
SPS/IPC/Drives již dávno není jen ně­mecký veletrh. Letos přijedou vystavova­telé ze čtyřiceti zemí světa, z nich nejvíce z Itálie (76 vystavovatelů), Švýcarska (36), Číny (35) a Rakouska (27). Podíl zahranič­ních vystavovatelů stále roste; stejně tak i návštěvníků. Pořadatelé očekávají účast přibližně 50 000 návštěvníků, z toho 20 % má být ze zahraničí.
 
Na veletrhu je stále silněji zastoupena i Česká republika. Letos se zúčastní (v abe­cedním pořadí) EM Brno, TES Vsetín se spo­luvystavovateli MEZSERVIS Vsetín a CBN-reklama, Spel Kolín se spoluvystavovatelem ServisControl Kolín a VUES Brno. Společ­ný stánek České republiky v hale 3 má pod patronací česká agentura na podporu obcho­du Czechtrade a ve stánku se představí firmy ATAS elektromotory Náchod, LARM Neto­lice, SOPO Říčany a TG Drives Brno.
 

Společné stánky a fóra

 
Tradiční a oblíbené jsou na veletrhu spo­lečné stánky – Wireless in automation, AMA Center for sensor, measurning and testing technologies a Open source meets indust­ry poskytnou návštěvníkům celkový přehled o těchto třech oborech. Fóra vedená asocia­cemi VDMA a ZVEI nabídnou návštěvníkům zajímavé prezentace a diskuse.
 
Součástí veletrhu je také doprovodná kon­ference. Poprvé zde letos budou čtyři uživa­telské sekce, které představí, jak určité úlohy v průmyslové automatizaci řešit novým, mo­derním způsobem. Celý program konference je dostupný na webových stránkách veletrhu www.mesago.com/sps.
 

Novinky na veletrhu

 
Loni jsme v předveletržním čísle uveřej­nili článek Co uvidíte na veletrhu... Už tehdy jsem si uvědomil, že sestavit takový článek pro některý z českých veletrhů je trochu jiná práce, než sestavit jej pro veletrh SPS/IPC/Drives. Rozdíl je v tom, že veletrh SPS/IPC/Drives je veletrh premiérový a mnozí vysta­vovatelé do poslední chvíle tají, s čím na ve­letrh přijedou. Například společnost Kontron (hala 7, číslo stánku 306) se chystá na vele­trhu představit novou koncepci vestavných modulů. Kdo pozorně dočte článek Panelo­vé počítače do vozidel jako zvláštní katego­rie řídicí techniky až do konce, dozví se, o co půjde – ale oficiálně lze informaci publiko­vat až těsně před veletrhem nebo v době ko­nání veletrhu. Zájemci o utajované premiéro­vé novinky se tedy informace o nich dozvě­dí z našich webových stránek www.automa.cz v průběhu veletrhu nebo v tištěném čísle po veletrhu. Zde uvedeme pouze pár odstav­ců jako „ochutnávku“ pro ty, kteří se rozho­dují, zda na veletrh vyrazit.
 
Rozhodně stojí za to, neminout stánek společnosti B&R (hala 7, stánek 206), a to nejen proto, že se zde zpravidla domluvíte i česky. B&R, stejně jako někteří další vy­stavovatelé, vychází českým návštěvníkům vstříc tím, že ve stánku má i česky hovořící odborníky. Ve stánku B&R se budou moci návštěvníci seznámit s připravovanou verzí Automation Studio 4.0, dotykovým operá­torským panelem Automation Panel s úhlo­příčkou 21,5“ a rozlišením Full-HD, novým modulem X20 CM4810 pro piezoelektrické snímače mechanického napětí nebo modulem Powerlink X67 Bus Controller pro zpracování dvanácti digitálních vstupních nebo výstup­ních signálů a jednoho vstupního analogové­ho signálu a jejich přenos po sběrnici Ether­net Powerlink; modul má krytí IP67 a lze jej použít v provozním prostředí.
 
Stánek společnosti Belden (hala 10, stánek 120) představí novinky ze sortimentu mateřské společnosti Belden, ale i dceřiných společností Hirschmann a Lumberg Automa­tion. Hirschmann zde poprvé představí ether­netový přepínač s protokolem PRP (Parallel Redundancy Protocol) pro vysoce spolehli­vou komunikaci, vestavné ethernetové přepí­nače EES 20 a EES 25, řízený ethernetový přepínač Gigabit Octopus do provozního pro­středí (IP67) bezdrátové přístupové body pro WLAN z typové řady Open-BAT a průmyslové firewally Eagle20-0400 a Ea­gle30-0402. Lumberg Auto­mation představí I/O moduly z řady Lion-M s připojením na EtherNet/IP a jako zákaz­nicky specifické řešení ko­nektory určené pro připoje­ní snímačů na hydraulických válcích v extrémně náročném prostředí, např. u stavebních nebo zemědělských strojů.
 
Za zmínku stojí také stá­nek společnosti RS Compo­nents (hala 10, stánek 404), která dodává široký sorti­ment výrobků, počínaje re­gulační a pohonnou tech­nikou, přes pneumatické a hydraulické komponenty až po nízkonapěťovou techniku, snímače, PLC a různé vestavné přístroje od špičko­vých světových výrobců. Nejnovějším pří­kladem rozšíření sortimentu jsou bezdrátová tlačítka Harmony XB4R a XB5R od společ­nosti Schneider Electric (viz článek na str. 4).Tato bezdrátová tlačítka jsou samonapájecí a nevyžadují žádnou baterii.
 
Pro vývojáře a konstruktéry nabízí spo­lečnost RS Component jednu podstatnou vý­hodu: v katalogu je k dispozici knihovna 3D modelů ke stažení. Konstruktéři tak mají k dispozici tisíce modelů pro elektromecha­nické výrobky a výrobky spojovací techniky.
 

Kdy na veletrh

 
Celý veletrh trvá sice jen tři dny, ale otvírací doba pro návštěvníky je v úterý a ve středu od 9 do 19 hodin a poslední den, ve čtvrtek, od 9 do 17 hodin. Nutno podo­tknout, že v těchto třech dnech nejsou žádná „hluchá místa“, nelze najít dobu, kdy by ve­letržními halami neproudili návštěvníci: pro vystavovatele je účast na veletrhu mimořád­ně náročná, ale efektivní.
Petr Bartošík
 
Obr. 1. SPS/IPC/Drives: setkání odborníků z oblasti průmyslové automatizace